"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Събитията на ИПИ през ноември 2006

08.01.2007
Месец ноември беше много наситен на събития за ИПИ. Организирахме две големи събития, които според наша и външна оценка бяха интересни и важни.

Атака срещу либералното мислене в Турция

Красен Станчев / 08.01.2007
Малко хора в България познават професор Атила Яйла. Повод да разберат кой е той вероятно са имали онези, които са чели най-известната книга под негова редакция „Ислям, гражданско общество и пазарна икономика” (Книгата е издадена на английски и турски от издателство „Свобода”. Доколкото знам английското издание е изчерпано, но това на турски може да бъде поръчано през страницата на издателството в Интернет: www.liberte.com.tr/ )

Повишение на минималната работна заплата

Димитър Чобанов / 08.01.2007
На заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество беше взето решение за повишаване на минималната работна заплата от 160 на 180 лв. (12.5%) на месец или от 0.95 на 1.07 лв. на час от началото на 2007 г.

Някои разсъждения за държавата, нейните разходи и хората

Велико Димитров / 08.01.2007
Държавните разходи са може би единственият критерии, според който автономно и с голяма степен на сигурност може да се определи за каква държава и какъв тип управление става въпрос. Дори и да не се знае нищо повече за една държава, по структурата на разходите и отношението им към брутния продукт до голяма степен може да се “познае” какви са нейните перспективи за развитие в бъдеще и дори да звучи пресилено, как се чувстват и доколко щастливи са хората в тази държава.

Защо не поискахте сметката?

Светла Костадинова / 08.01.2007
По принцип, когато някой дава пари за нещо, той обикновено иска отчет след като се изхарчат парите. Още повече, ако харченето се случва всяка година – искаш отчет за да знаеш какви са ефектите и да можеш да решиш за следващия период.

Малки страни – големи реформи

ИПИ / 08.01.2007
Какви реформи са необходими за да сме по-богати? Как различните страни по света са напреднали? В новата рубрика на ИПИ в Дневник всяка сряда можете да намерите примери за малки страни, които са икономически по-свободни от България. България заема 64 място в последната класация на института Херитидж и Уол Стрийт Джърнъл: Икономическата свобода по света 2006 (повече информация можете за намерете на страницата на ИПИ за икономическа свобода ).

Частните пенсионно-осигурителни фондове в България и инвестиционните перспективи за общините

Яна Попкостова / 08.01.2007
През последните няколко години пенсионното осигуряване в България придобива все по-мащабни размери и конкуренцията между различните пенсионни фондове предоставя все по-голям избор и изгодни условия за гражданите. Развитието на този сектор може би се повлиява до голяма степен от интеграцията на страната с икономиката н a Европейския съюз. Пенсионните фондове на територията на ЕС са развити финансови институции, които не само осигуряват и гарантират устойчивост на приходите в пенсионна възраст, но също така инвестират в различни проекти в сферата на околната среда, администрацията, сервизния сектор, и т.н.

Трябва ли да се конкурират свободно аптеките?

Адриана Младенова / 08.01.2007
Проектът за промяна на закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приет на първо четене през месец август тази година, предвижда да се даде правно основание на вече съществуващата практика да се разделя собственикът на аптека от лицето, което продава лекарствата и е носител на разрешението да извършва търговия на дребно с лекарства. По този начин всеки търговец, по смисъла на търговския закон, ще има правото да отвори аптека или няколко аптеки. Изрично посочено е изискването ръководител на аптеката да бъде лице, което има придобита образователна степен магистър-фармацевт. В момента нормативната база не позволява да се отдели търговската дейност по продажба на лекарства на дребно от носителя на разрешението за извършване на тази дейност, което прави нелегални съществуващите вериги аптеки.

Различен вид олигарх

08.01.2007
След забогатяването си в Русия Каха Бендукидзе желае да се превърне в най-капиталистическия политик в света