"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Ние препоръчваме

Институт за пазарна икономика / 09.01.2007
На онези от нашите читатели, които са във Вашингтон, окръг Колумбия или в околностите на столицата на САЩ, ние препоръчваме да освободят няколко часа от своето време в ранния следобед на 13-ти ноември, понеделник.

И Македония въвежда плоски и ниски данъци

ИПИ / 09.01.2007
Както предвиждахме преди тазгодишните юлски парламентарни избори в Македония, тази страна е на път да стане десетата страна в Европа, която ще въведе нисък и плосък данък.

Добри новини от парламента

Велико Димитров / 08.01.2007
Голяма част от коментарите на ИПИ по отношение на водената икономическа политика от сегашното (а и от което и да било правителство преди това) винаги са били силно критични; дори злободневни според някои от по-непостоянните привърженици или откровени противници на чисто пазарните решения, по-голямата стопанска и индивидуална свобода и прилагането на принципа “без преференции”.

Въпросник към правителството по проект за бюджет за 2007 година

ИПИ / 08.01.2007
Фундаменталната характеристика на общата рамка на държавния бюджет за 2007 г. е планираното увеличение на дела на правителствените разходи в икономиката Това са запазените от 2006 номинални 40% от БВП плюс вноската на България в бюджета на ЕС за 2007 г. от 634,4 милиона лева. На стр. 26 от доклада за бюджет 2007 се казва, че „този ангажимент налага ограничение на разходите [на правителството] като дял от БВП”.

Покана за пресконференция: Алтернативен държавен бюджет с ниски данъци за 2007 година

Институт за пазарна икономика / 09.01.2007
Възможно ли е нивото на общото данъчно облагане в България да се намали до нивата на най-добрите примери в Европейския съюз и как да стане това? Кои бюджетни разходи могат да се оптимизират, кои са неефективни и трябва да се премахнат?

Изкореняване на корупцията в горския сектор не е приоритет за управляващите

Адриана Младенова / 08.01.2007
През месец август тази година беше внесен и приет на първо четене нов Закон за горите. Тази седмица обаче стана ясно, че законът няма да достигне до второ четене в обозримо бъдеще и към момента няма яснота кога ще бъде приет от парламента. Осуетяването на гласуването на закона се случи след като 3-ма народни представители от квотата на ДПС оттеглиха своите подписи от положителното становище на комисията по земеделието и горите относно проектозакона.

Данъкът върху доходите – защо не го отменим?

Светла Костадинова / 08.01.2007
Много се говори тези дни как общата данъчна тежест за 2007 година всъщност нараства и рязко и несправедливо се променя съотношението между облагането на бизнеса (данък печалба намалява) и гражданите (ставките за данъка върху доходите се запазват; нараства данъчната оценка, което ще се отрази на размера на имуществените данъци и такса смет; акцизите върху определени стоки нарастват). Вниманието ни обаче не трябва да бъде насочено толкова много към съотношението на директните и данъците върху потреблението, а по-скоро към това всички те да бъдат ниски.

Дали Карл Маркс ще се смее последен ?

Франк Миеле / 08.01.2007
Карл Маркс загуби битката, но може би спечели войната. Всички мислихме, че към края на 80-те, когато комунистическите режими в Източна Европа рухнаха под тежестта на собствената си политика, този факт, от една страна, по безапелационен начин ще дискредитира цялата му система, а от друга – че и идеологията на нейния създател ще изчезне напълно. Но старият Карл Маркс може би ще се смее последен.