"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Успешна приватизация на „ Юрий Гагарин БТ”

Методи В. Методиев / 09.01.2007
През изминалата седмицата се осъществи приватизацията на едно от дружествата на „Булгартабак Холдинг” - "Юрий Гагарин БТ”. Това е първата голяма сделка от т.н. „Стратегията за приватизация и преструктуриране на “Булгартабак Холдинг”.

Нови предложения на пазара на труда

Адриана Младенова / 09.01.2007
Една от забележките на Европейската комисия (ЕК) към България в последните мониторингови доклади засяга пазара на труда. Ето част от становището на ЕК в доклада от 26 септември тази година: “ В Доклада си от м. май 2006 г., Комисията заключи, че регулаторната рамка на пазара на труда е необходимо да бъде направена по-гъвкава. [......] Разпоредбите в Кодекса на труда относно работното време и работата по срочен трудов договор остават прекалено рестриктивни.”

Данъчните промени, които ще ни направят по-богати

Светла Костадинова / 09.01.2007
Всяко правителство иска да остане на власт, така както всяка опозиция иска да управлява. Общото между тях обаче трябва да бъде повишаване на благосъстоянието на гражданите и свободата за правене на бизнес. Най-всеобхватен ефект върху просперитета на хората имат данъчните реформи. За първи път в България се случва да има предложения за данъчни реформи, които са в една посока – намаление. В този смисъл, данъчната „конкуренция” в българския парламент дава резултати подобно на данъчната конкуренция в Европа.

Лудвиг фон Мизес

ИПИ / 09.01.2007
Великата депресия ( 1929 - 1933 ) активизира привържениците на намесата на държавата в икономическия живот. Обявеният от Рузвелт “нов курс” в САЩ и зародилата се във Великобритания доктрина на Джон Кейнс намират все повече симпатизанти. В такава обстановка са били нужни силна воля, интелектуална самоотверженост и твърдост, за да отправиш открито предизвикателство както към социалистите, така и към интервенционистите. Тези качества притежавали Лудвиг фон Мизес и оформилия се под негово влияние Фридрих Хайек. Те започват дискусия, която придобива международен размах. В хода на словесните престрелки Мизес продължава да доразвива тезата си, че отказът от свободния пазар на практика подкопава възможностите за развитие на икономиката. В издадения заедно с Хайек сборник “Колективистко икономическо планиране” ( 1935 ) Мизес пише: “Там където няма свободен пазар, там няма и механизъм на цените, а без механизъм на цените, няма и икономически изчисления”.

Законопроект за подмяна на представителната демокрация

Красен Станчев / 09.01.2007
От края на август досега никой не обръща внимание на един странен законопроект – този за изменение и допълнение на закона за икономическия и социален съвет (ЗИСС). (Обстоятелството, че това съкращение звучи като един съветски автомобил, който по-младите дори не помнят – „завод имени Сталина – е чиста случайност.)

Изпълнението на бюджета до август

Димитър Чобанов / 09.01.2007
Министерството на финансите оповести данни за изпълнението на държавния бюджет до края на месец август. Излишъкът продължава да се повишава и достига 1.99 млрд. лв., което е над 4% от прогнозния брутен вътрешен продукт за 2006 г.