"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Опитва ли се държавата да прикрие наличието на престъпност?

Велико Димитров / 09.01.2007
Преди няколко дни на свое заседание Министерски съвет одобри първоначален вариант на законопроект, с който държавата се задължава да изплаща финансови компенсации на онези граждани (или техните семейства и близки), които са станали жертва на умишлено престъпление. Предвижданите обезщетения варират от 250 до 5000 лв., а в случай на смърт наследниците могат да получат и до 10 000 лв. тогава, когато не се ползват никакви други компенсации като например плащания по застрахователна полица.

Пактът за развитие - няколко добри идеи и много пожелания

Димитър Чобанов / 09.01.2007
На 26 септември т.г. правителството, двата най-големи синдиката и организациите на работодателите подписаха Пакт за икономическо и социално развитие на Република България до 2009 г. В него се съдържат насоките за провеждане на стопанската политика до края на мандата на настоящото правителство, която по този начин би трябвало да отчита интересите на работниците и бизнеса. Характерът на документа обаче, предопределя липсата на конкретни предложения в много от засегнатите области, което го прави твърде подобен на предизборна програма. Отново се дават твърде много обещания, които не е ясно дали ще бъдат спазени.

Възможни ефекти от присъединяването върху пазара на труд в България

Светла Костадинова / 09.01.2007
С приближаването на така желаното членство на България в Европейския съюз, все повече се говори за ефектите, които то ще има върху обикновените граждани и бизнеса. Затова е добре да погледнем какво се е случило на пазара на труд в новите страни-членки две години след присъединяването им за да преценим какво ни чака.

България - пълноправен член на ЕС от 1 януари 2007

Адриана Младенова / 09.01.2007
На 26 септември 2006 г. излезе последният мониторингов доклад на Европейската комисия за България, чрез който стана ясно, че България ще стане пълноправен член на ЕС на 1 януари 2007 г. Засега няма наложени предпазни клаузи, но от ЕК са си оставили отворена вратичка с предупреждението, че ще продължи стриктното наблюдение и контрол върху проблемните области в страната. Предпазни клаузи в областта на вътрешен ред и съдебна система могат да бъдат допълнително задействани, a част от субсидиите и парите по еврофондовете могат да бъдат намалени или отказвани ex-post, ако наблюденията покажат, че България не отговаря на изискванията на ЕС по отношение на прозрачност на изразходваните средства, борба с корупция, ефективност и независимост на съдебната система.

Преглед на политиките в сектор тютюнопроизводство

Методи В. Методиев / 09.01.2007
В политическото пространство през седмицата се заговори за реалната перспектива субсидирането на българските тютюнопроизводители с пари от държавната хазна да продължи още три години. Това предложение е на базата на полученото разрешение в края на месец август от Еврокомисията. Ние си поставихме за цел да направим общ преглед на политиките на ЕС и на българската държава по отношение на тютюнопроизводството.

Данъчните идеи на седмицата

Красен Станчев / 09.01.2007
Данъчното въображение на управляващата коалиция направи нещо като обратен завой – от закана за облагане на „високите” доходи към козметични намаления на облагането на доходите под 250 и между 250 и 600 лева. Това развитие очевидно се дължи на няколко обстоятелства.

Мястото на Европейския съюз на глобалната икономическа карта

Адриана Младенова / 09.01.2007
Остават броени часове преди официалното излизане на последния, решаващ доклад на Европейската комисия относно готовността на България и Румъния за пълноправно членство към Европейския съюз. Какво да очакваме след присъединяването към ЕС? По-големи възможности за реализация, по-добър живот, по-голяма свобода при пътуване? Щом влезем в европейското семейство не само границите губят своето значение, но българската икономика става част от една общност, част от икономическите сили, които налагат дневния ред на глобалната икономика. И решенията, които се взимат в Брюксел, директно ще влияят върху икономиката на страната ни - паричната политика на Съюза ще предопределя до голяма степен макроикономическите показатели като лихвени проценти, инфлация, парична маса; хармонизацията на ставките на косвените данъци (ДДС и акцизи) поставя специфични изисквания пред данъчния режим на страната. Ето защо, на прага на присъединяването на България към ЕС, е важно да погледнем къде стои ЕС на глобалната икономическа карта и да проследим тенденциите и посоката на развитие на общността.