"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Писмо до моя внук

Фред Кент / 09.01.2007
Когато бил ученик, внукът на г-н Кент бил доста объркан поради модните тогава възгледи, които омаловажавали системата на печалбата. Той помолил дядо си да му обясни може ли въобще да има печалба, ако не се взема от нечий друг труд.

Дълъг работен ден и ефективност

Методи В. Методиев / 09.01.2007
През изминалата седмица излезе доклада на „Европейската фондация за подобряване условията на живот и труд”(1) . Целите на фондацията са да подкрепи политики, които да направят Европа по-конкурентноспособна; да развие икономиката на знанието; да повиши нивото и качеството на заетост; да стимулира иновациите и предприемачеството.

Унгарската криза: изводите за България

Красен Станчев / 09.01.2007
Изглежда всички знаят, че по време на избори се лъже. И вероятно не малко хора у нас се отнасят към това обстоятелство повече или по-малко спокойно. Това отношение е всъщност крайно вредно и това е може би най-важният извод от унгарските събития от тази седмица.

Шведското пробуждане

Велико Димитров / 09.01.2007
През изминалите дни се случиха доста интересни събития в международен план – унгарският премиер социалист предизвика бурни протести в собствената си страна, след като призна, че последователно е лъгал избирателите си, или, както той сам се е изразил - “сутрин, обед и вечер”. То няма и как иначе – по-ниски данъци, по-високи социални разходи и намаляване на бюджетния дефицит реално не могат да се постигнат едновременно. От друга страна и трите цели звучат примамливо и се приветстват от избирателите.

Какво отлага настоящото правителство

Светла Костадинова / 09.01.2007
Много се коментира евентуалната възможност присъединяването на България към ЕС да бъде отложено поради забавяне на реформите. Доколкото това ще стане поради неспазване на определени изисквания, то често се пропуска какво българското правителството отлага като реформи.

БВП през второто тримесечие на 2006 г.

Димитър Чобанов / 09.01.2007
Националният статистически институт (НСИ) оповести данни за брутния вътрешен продукт (БВП) за периода от началото на 2006 г. до края на месец юни. Реалният растеж на БВП за второто тримесечие е в размер от 6.6% спрямо аналогичния период на предходната година, което е най-високата стойност на този показател след 1998 г., който се случи поради частичното възстановяване на икономиката след кризата през предходните години. По този начин се продължава тенденцията за поддържане темпове на реален растеж от над 5% след 2004 г., като се наблюдава дори известно ускоряване. Все пак трябва да се отчете предварителният характер на данните преди да се правят по-обобщаващи заключения.