"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Идея за стандартен международен речник на икономическите термини, понятия и организации

ИПИ / 09.01.2007
Красен Станчев, съвместно с Центъра за глобално икономическо развитие и Рута Вайниене – автор на идеята и на първоначалния вариант работи върху българското издание на Стандартен международен речник на икономическите термини, понятия и организации.

Новият закон за горите - запазване на статуквото и липса на перспективи за развитие на горския сектор

Адриана Младенова / 09.01.2007
Тази седмица беше приет на първо четене Законът за горите, чрез който се очертават насоките за развитие на горския и лесовъдния сектор в страната. Въпреки идеите в началото на мандата на новото правителство да се отдели специален фонд “Гори” от егидата на аграрното министерство, респективно от служителите и структурите в него, текстовете в закона не съвпадат с първоначалните идеи. Същинският дебат от икономическа гледна точка, обаче, не е на кое министерство принадлежи отговорността по управлението и стопанисването на горския фонд, а чия е собствеността на горите и как се управляват те – от държавата или от частния сектор.

"А това работа на държавата ли е?"

Красен Станчев / 09.01.2007
Този въпрос като че ли никой не си го задава. В резултат правителството произвежда стратегии, концепции и актове, които ги прилага за каквото си поиска и когато си поиска. И това става всеки ден.

Земеделие - социализъм в действие

Методи В. Методиев / 09.01.2007
“Възраждането на кооперативното движение ще преодолее изостаналостта на селските райони в България”, каза президентът Георги Първанов пред участниците в двудневната конференция "Ролята на кооперативната система за развитие на социалната икономика и социалната държава", предаде БТА.

Платежният баланс през първата половина на 2006 г.

Димитър Чобанов / 09.01.2007
Наскоро бяха оповестени предварителни данни за развитието на платежния баланс от началото на годината до месец юни. През този период дефицитът по текущата сметка достига 3.55 млрд. лв., докато салдото по финансовата е приблизително 3.51 млрд. лв., а общият баланс е положителен в размер от почти 1.35 млрд. лв. Анализът на посочените данни трябва да бъде извършен внимателно - поради предварителния им характер и евентуалните им корекции вследствие на голямото салдо по статията “Грешки и пропуски” (което общо за периода е от 1.39 млрд. лв.)