"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Честит рожден ден, професор Фридман!

Велико Димитров / 09.01.2007
В понеделник тази седмица (31.07.2006), един от най-изтъкнатите защитници на свободния пазар и индивидуалната свобода през изминалия век – Милтън Фридман – навърши 94 години.

Стратегия за развитие на пловдивския панаир – дебатите продължават

Адриана Младенова / 09.01.2007
През седмицата отново се възроди темата за евентуалното преструктуриране на международния панаир в гр. Пловдив. Години наред вече се водят дебати и публични обсъждания за “съдбата” на панаира и все пак към момента няма единна визия от страна на управляващите за развитието му.

Изпълнението на бюджета през първата половина на 2006 г.

Димитър Чобанов / 09.01.2007
Министерството на финансите оповести официално данните за изпълнението на бюджета през първите 6 месеца на годината. Общите приходи в консолидираната фискална програма достигат 9 580 млн. лв., а разходите – 8 172.6 млн. лв., което означава, че временният излишък е в размер на 1 407.4 млн. лв. или почти 3.1% от прогнозния брутен вътрешен продукт, използван при изготвянето на бюджета за годината. Фискалният резерв се повишава и към края на юни достига 5 127.6 млн. лв., изчислен по програмни валутни курсове.

Пак ли?

Светла Костадинова / 09.01.2007
Не измина и месец откакто стана ясно, че определянето на минимални цени за архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране ще отпаднат при влизането на България в Европейския съюз и попаднахме на същата случка.

Тенденции в ипотечното кредитиране в България, Хърватска и Румъния (институционални аспекти)

Красен Станчев / 09.01.2007
През седмицата БНБ публикува данни за състоянието на банките през първата половина на тази година. В пресата бяха направени сравнения със същия период на 2005 година. Смятам, че е важно в този контекст да се обърне внимание на институционалната рамка на ипотечното финансиране, като ролята и мястото на българската банкова система се сравни с тази на банковия сектор в страни, които са също на прага на Европейския съюз.

Защо, до кога и трябва ли?

Светла Костадинова / 09.01.2007
Как така се случва, че повечето частни фирми са защитници на концесиите, приватизацията и продажбата на държавни активи, а все ще се намерят “важни”, “стратегически” инвеститори, които заслужават правителствена помощ?!