"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Държавата да не се прави на търговско дружество, моля

Велико Димитров / 09.01.2007
Към края на 70-те години на миналия век, Великобритания е държава, вървяла вече няколко десетилетия по пътя, очертан от Кейнс и неговите последователи – високи данъци, големи правителствени разходи и много държавни предприятия. През 1979 г. държавата, в която някога са се зародили първите импулси на индустриалната революция, вече е загубила много от конкурентните си позиции, между които и в тези отрасли, в които някога е била пионер. Великобритания е на дъното на своето икономическо развитие за целия следвоенен период.

Можем и без държавата в енергийния сектор

Светла Костадинова / 09.01.2007
Често изказванията на министър Овчаров по повод енергийната политика на правителството будят изумление и учудване как е възможно да има такива погрешни възприятия за азбучни истини в икономиката. Тази седмица, на форум по темата, министърът имаше изказвания от типа „да не робуваме толкова много на магически думи - преструктуриране, либерализация, приватизация”. Г-н Овчаров спомена като възможна стратегия за развитие „консолидация на целия енергиен сектор в България и едва тогава пристъпване към партньорство или продажба на част от акциите на компанията, с ясното съзнание, че изграждаме нещо, което е значимо и което може да играе определена роля на регионалния енергиен пазар”. С други думи, либерализацията и приватизацията са по-скоро грешен подход и държавата трябва отново активно да окрупнява, управлява, регулира и участва в този пазар.

Държавните помощи за железниците растат въпреки намалението на пътниците

Адриана Младенова / 09.01.2007
Тази седмица излезе регулярният годишен доклад на Министерство на финансите(1) за отчитане на държавните помощи през 2005г. Този доклад дава много ограничена картина за подпомагането от държавата в икономиката, защото са изключени помощи за отраслите земеделие и рибно стопанство, отбрана и комунално стопанство; помощи за домакинства, инфраструктура, болници и учебни заведения, както и всички форми на финансиране от международни организации и европейски фондове. А в някои от споменатите сектори и форми на подпомагане се преразпределят немалка част от средствата на данъкоплатците.

Закон за лобирането: трети опит

Красен Станчев / 09.01.2007
Първият опит бе през 1997-1998, когато по идея на една програма, финансирана със средства на американските данъкоплатци, бе направен преглед на лобирането от 1990 година насетне, а след това (през 1999 г.) от група депутати от СДС бе съставен и проектозакон. Онзи проектозакон не бе приемлив и за консултантите.

9 години валутен борд

Димитър Чобанов / 09.01.2007
Наскоро се навършиха 9 години от въвеждането на валутния борд в страната, което е повод за равносметка на случилото се през този период и преди него. Разбира се, трябва да се има предвид, че текущата ситуация не е следствие единствено от функционирането на валутния борд, а и от останалите реформи, насочени към разширяване на стопанската свобода. Такива са либерализирането на външната и вътрешната търговия, на капиталовата сметка, приватизацията и демонополизацията. Взаимодействието на тези фактори повлия позитивно на доходите, производството и заетостта в България и създаде повече възможности пред хората.