"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Минималната работна заплата в Европа

Светла Костадинова / 09.01.2007
През тази седмица излезе статистика на Евростат за минималната работна заплата в ЕС. Според данните, които са към януари 2006 година, 18 от общо 25-те страни-членки имат МРЗ. Данните са преизчислени така, че да има сравнимост между тях като е използван паритетът на покупателната способност (по този начин се елиминират разликите в ценовите равнища).

Държавата наказва фирми и потребители заради промоция

Адриана Младенова / 09.01.2007
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) глоби кабел e н оператор поради “нелоялна конкуренция”. Провинението на фирмата е, че е предлагала на клиентите си услугата кабелна телевизия на промоционални цени за период от шест месеца, което според Комисията е в разрез с чл. 34, ал. 7 от ЗЗК, който забранява да се продават стоки или услуги на цени под себестойността им за продължителен период от време.

Ако законът се спазва стриктно, рекламата би изчезнала почти напълно

Велико Димитров / 09.01.2007
Наскоро влезе в сила чисто новият Закон за защита на потребителите (ЗЗП), в който се отделя специално внимание на търговската реклама. На нея е посветена цяла една глава – “Заблуждаваща, непочтена и сравнителна реклама” (глава трета), в която са записани определенията за непозволена реклама, органът, който решава коя реклама е забранена и неговите правомощия. Като цяло, законът е много строг и предвижда солени глоби, както и недопускане или сваляне на рекламни послания ако те отговарят на определените в глава трета характеристики. На пръв поглед това изглежда правилно – потребителите ще са по-добре защитени, а непочтените търговци ще заплащат за своята непочтеност.

Пенсионната система – какви промени са нужни?

Димитър Чобанов / 09.01.2007
Президентските избори приближават и това подтиква както евентуалните кандидати, така и подкрепящите ги партии или коалиции да търсят все повече начини да изглеждат по-привлекателни за електората. На дневен ред излизат теми, които по принцип не са толкова често обсъждани и за които изглежда политиците се сещат винаги преди и по време на избори. Такива въпроси, които засягат всички граждани, са свързани с пенсионната система и по-конкретно какъв ще бъде нейният модел, какви ще са вноските, как ще се определя кой има право да получава пенсия и какъв ще е размерът и.