"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Казармата най-после отпада?

Димитър Чобанов / 16.12.2006
Задължителната военна служба по същество представлява начин държавата да държи в зависимост определена група от хора – млади мъже на възраст от 18 до 27 години, както и до известна степен техните семейства. Поради това изискване те се принуждават за определено време, което през даден период е достигало над 2 години, да извършват работа срещу мизерно или никакво заплащане, като оправданието за това е, че “пазят родината”. Докато това се приемаше донякъде за нормално по времето на социализма, след демократичните промени хората ценят в много по-голяма степен свободата си. Освен това периодът в казармата се използваше умело от властите за промиване на мозъците на младите мъже, от които в един по-късен етап от живота си се очакваше да управляват държавата и икономиката.

За един от безсмислените и ненужни закони в страната – Закон за електронната търговия

Велико Димитров / 16.12.2006
Много от обикновените взаимоотношения между хората и между хората и бизнеса не се нуждаят от специални определения и регламенти, защото и без тях те съществуват и могат да се развиват добре. Общовалиден е принципът, че когато нещо работи относително успешно без специална нормативна уредба, то по-добре е такава да не се създава изобщо, защото шансът да го влоши е много по-голям от този да го подобри. С други думи, ако не е установено предварително, че създаването на специализирани правила не само, че няма да пречи, а ще подобри условията за развитие в степен, компенсираща и разходите по създаването, спазването и контрола на тези правила, то по-добре е да не се предприема нищо.

Европейските субсидии от икономическо гледище

Красен Станчев* / 16.12.2006
За да се разберат тези особености, европейските фондове трябва да се сравнят с чистите помощи, които уж ги няма в ЕС, но практически всички прехвърляния от бюджета на ЕС към страните членки ( и кандидатки за членство ) са точно това, в една или друга степен. Правейки сравнения, аз ще използвам работите на няколко световно известни икономисти и един историк. По-специално става дума за Милтън Фрийдман, Питър Бауър, Мансър Олсън, Симеон Дянков и негови колеги от Световната банка и историка Тони Джуд. Техните анализи могат лесно да бъдат намерени в Интернет, в библиотеки или в книжарниците и техните изводи могат да бъдат сравнени с изводите, направени в тази статия.

Бъдещето на винарския сектор или защо България няма да стане Калифорния

Адриана Младенова / 16.12.2006
Причините за въвеждането на такси не са изяснени в мотивите към проекта за изменение на съществуващия закон. Но за да се анализира конкретно отражението им върху сектора, доколко ще се окажат рестриктивни за развитието му, трябва да е ясно какъв ще бъде размерът на таксите. При всички положения таксите увеличават производствените разходи и влияят негативно върху решението за инвестиране в създаването на винени лозя и производство на качествени вина.