"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Личен избор или избор на съседите

Велико Димитров / 16.12.2006
Всичко това са негативни ефекти, произтичащи от един много прост, но генерален проблем: наличие на държавен монопол и неефективност в отрасъл топлофикация. Проблемът е общовалиден и може да се появи във всеки един държавен монополен сектор, т.е. да се търсят непазарни решения (регулиране) на чисто пазарни явления.

“Вълшебната” формула за работната заплата

Адриана Младенова / 16.12.2006
Формулата гласи следното: основното възнаграждение ще формира между 70 и 80% от брутната заплата, компенсациите за труд ще бъдат в рамките на 5% и 20% от заплатата и до 10% от нея ще отиват за бонуси за опит и стаж.

Стратегия за образованието

Димитър Чобанов / 16.12.2006
По подобие на различните стратегии, програми и планове и тази предлага анализ на съществуващата ситуация към момента. Трябва да се отбележи, че проблемите на системата са добре познати на авторите на тази програма и според тях те са следните: