"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Предварителна оценка на законодателството – вероятно скоро и в България

Велико Димитров / 16.12.2006
Това е инструмент, който е гарант за подобряване на законодателството, прилага се във всички модерни държави, вкл. и на европейско ниво от около година. Много е вероятно той да започне да се прилага и в България.

Обява за конкурс

ИПИ / 16.12.2006
The mission of the IME is to develop and to advocate market-based solutions to the challenges that Bulgaria and other countries in the region face as they complete transition to the market economy and begin to take their place as modern nations with full-standing in the European Union. In this regard, the Institute works in a variety of ways to influence public opinion and policy making, to include consulting with government, providing liberal solutions to contemporary social and economic issues, and through education or other means to advance economic understanding and to disseminate economic knowledge. In pursuit of this goal, the IME is strictly independent from the influence of the government or any other vested interests.

До колко са устойчиви неправителствените организации в България?

Светла Костадинова / 16.12.2006
През 2005 година индексът за България остава непроменен с общ резултат 3.2(1). От една страна, няма действия на правителството по подобие на нации в Азия, които да ограничават развитието на неправителствения сектор, но от друга няма значителни положителни развития.

Изпълнението на бюджета през първите четири месеца на 2006 г.

Димитър Чобанов / 16.12.2006
Приходите в консолидирания бюджет през първите четири месеца на 2006 г. достигат 6 172.6 млн. лв., което представлява нарастване със 7.2% спрямо същия период на 2005 г. Растежът на разходите е по-бавен и размерът му е 4.2%, с което те достигат 5 040.8 млн. лв., а в резултат от това временният излишък е в размер на 872.9 млн. лв. или с почти 200 млн. лв. по-висок от миналата година.

Строителите и тяхната професионална реализация

Светла Костадинова / 16.12.2006
Изключително нагло е също така да се казва, че “С този закон се създават условия за професионална реализация на работещите в строителния бизнес чрез недопускане на нелоялна конкуренция или монополизъм “. Как така един закон ще създава условия за професионална реализация на работещи в определен бранш?! Ако това е водещ мотив, то нищо не пречи заетите във всички браншове да поискат условия за такава реализация. И ще имат право.