"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Много от компаниите, собственост на министерството на транспорта работят на загуба

Велико Димитров / 16.12.2006
Доказателство за горните разсъждения са финансовите резултати на някои държавни предприятия и дружества, в които Министерството на транспорта е мажоритарен собственик:

Формални и неформални правила в обществените поръчки

Красен Станчев / 16.12.2006
Тъй като миналата седмица обемът на бюлетина бе зает с коментари по повод оценките на европейската комисия за напредъка на България, не остана място да споменем за какво става дума на въпросната дискусия.

Отново за магистрала “Тракия”

Димитър Чобанов / 16.12.2006
Може би на почти всички наблюдатели на тази сделка им беше ясно, че държавна помощ действително е налице. Единствено държавните институции, които се занимаваха със случая, не бяха убедени в това. Сделката беше сключена в съответствие с действащото законодателство, но клаузите в нея бяха насочени към силно ограничаване на риска, който поема концесионерът, което на практика означава гарантиране на печалбата му. В подобен случай отдаването на магистралата на концесия ставаше безпредметно, тъй като държавният бюджет не се разтоварва от разходи, а дори напротив – твърде възможно беше и повишаването им.