"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Глобализацията – развитие, катастрофа и пак развитие

ИПИ / 16.12.2006
Институтът за пазарна икономика препоръчва на всички новата книга на Бринк Линдси “Глобалният капитализъм”. Оригиналното заглавие на новия труд на вицепрезидента на института “Катон” и световно известен изследовател в областта на международната търговия е AGAINST THE DEAD HAND: The Uncertain Struggle for Global Capitalism

За по-добро образование са нужни решителни реформи

Адриана Младенова / 16.12.2006
Тази седмица по поръчка на Министерство на образованието и науката (МОН) независими експерти предложиха промяна в модела на формиране на заплащането на учителите. Идеята предвижда минимално възнаграждение на учителите, определено от държавата и създаването на допълнителен фонд, от който ще се получават бонуси за квалификация, стаж, умение, способности на учителите. По 20% от допълнителните средства ще получават учебните заведения, ако отговарят на всеки един от трите критерия:

Платежният баланс през първото тримесечие на 2006 г.

Димитър Чобанов / 16.12.2006
Основната причина за това развитие е растежът на вноса до 3 700 млн. евро по цени F.O.B. или с 33% спрямо 2005 г. Факторите за това са от една страна - повишеното търсене в България поради нарасналите доходи и кредитната експанзия. Чрез получаването на кредити от населението потреблението на стоки и услуги се измества към настоящия момент. Този процес се подпомага от засилената конкуренция в банковия сектор за постигане на по-висок пазарен дял, както и от динамичното развитие на небанковите финансови институции, пред които са поставени по-слаби надзорни ограничения. От друга страна цените на международните пазари на суровините и горивата нарастват от началото на годината досега, което повишава стойността на външнотърговските сделки.

“Изворът”

ИПИ / 16.12.2006
Съвместна публикация на Издателска къща „МаК „ и Издателство „Изток-Запад”.

Централната администрация в България

16.12.2006
Процесът е чрез създаване, изменение и контрол по прилагане на законите и регулациите. Трудно е да се пресметнат разходите общо за икономиката от тази дейност, но със сигурност социалната цена е повече от 20 пъти по-висока (ориентир за това е мястото на България в класации като Икономическата свобода, Правене на бизнес и др.).

Защо някои цени са по-високи от други – случаят БТК?

Велико Димитров / 16.12.2006
Когато цените се съпоставят с доходите може да се прецени колко от какво може да се купи с единица доход и отношението да се съпостави с аналогичното в други страни. Така най-ясно се виждат различията между държавите и тогава се говори за нееднаква степен на икономическо развитие, стандарт на живот и т.н. Процесът на ценообразуване накратко е горе-долу следният: основата се определя на фирмено ниво, в някаква зависимост между разходите и желаната печалба, а крайният си облик цените получават на пазара според субективното усещане на хората за ползата от стоките и услугите, които те представляват. Това е естествен пазарен процес, който с малки изключения успява да гарантира максимално ниски цени. В случаите, когато държавата се намесва било то директно като определя цени или ценови диапазони или индиректно като субсидира, изкупува продукция и т.н., естественият процес на ценообразуване се нарушава, от което страдат и потребителите и фирмите.