"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

ДАННИ ЗА ЧИСЛЕНОСТ И РАЗХОДИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

ИПИ / 16.12.2006
В началото на януари 2006 г. Институтът за пазарна икономика започна да подава зявления за достъп до информация относно щатните бройки, приходите и разходите на министерствата, както и за всички техни второстепенни разпоредители.

Сега пък кодекс за земята

Светла Костадинова / 16.12.2006
След идеята за въвеждане на данък върху земеделските земи, който да стимулира окрупняването на земите, се възроди предложението държавата активно „да регулира притежаването на земеделска земя и правото да се извършва селскостопанска дейност”. Сред посочените причини са сегашните закони, които позволяват земята да се раздробява отново от наследниците и по този начин има „опасност много стопанства да не покрият критериите за минимални площи за получаване на евросубсидии”според председателя на парламентарната комисия по земеделие.

Нещо разумно от Масларова

Димитър Чобанов / 16.12.2006
През седмицата стана ясно, че министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова е предложила републиканският бюджет да поеме част от осигурителната вноска за пенсия, която в момента се плаща от работодателите. Заедно с това обаче, от министерството продължават да настояват за приемане на формула за регламентирано повишаване на заплатите в цялата икономика, както и за по-висока минимална работна заплата.

В навечерието

Красен Станчев / 16.12.2006
Преди година бях убеден, че, от гледище на някаква икономическа рационалност, няма особено значение дали България ще стане член на ЕС през 2007 или 2008 г., че от отлагането може да има не малко ползи и дори, че – в крайна сметка – още по-дългосрочно отлагане на членството не е кой знае какъв проблем (ако се запазят търговските взаимоотношения и стопанската интеграция).