"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Заможещите в туризма и останалите отрасли

Димитър Чобанов / 16.12.2006
Развитието на пазара на труда напоследък се характеризира с понижаване набезработицата, като факторите за това са няколко. На първо място се повишаваактивността в икономиката, което се обуславя от подобрението в средата забизнес в следствие основно от понижението на данъка върху печалбата и отдруги реформи.

Опитиза борба срещу контрабандата на цигари

Адриана Младенова / 16.12.2006
Пазарът на производство и търговия на едро на тютюневи изделия е силномонополизиран от държавната компания. Преструктурирането на холдинга и приватизиранетона част от тютюневите фабрики се проваля вече няколко пъти за последнитегодини. В същото време тютюнопроизводството, макар и неефективно, трудоемкои неконкурентно, продължава да бъде един от секторите, който е най-силнорегулиран и субсидиран от държавата. Управляващите, обаче, не правят услугана тюнопроизводителите, като ги “протекционират”, защото след присъединяванетона България към ЕС, тези субсидии ще трябва да бъдат силно редуцирани. Директнитеплащания на фермерите по линия на общата селскостопанска политика се отпускатна стопанства, които обработват минимум декари земя. Част от тютюнопроизводителитеняма да получат субсидии като земеделски производители, защото “благодарение”на държавните помощи са нямали стимули да развиват ефективно земеделие,а малко и разпокъсано (под 10 дка), в което няма нито бъдеще, нито ресурситебиват изразходвани ефективно. Не на последно място трябва да се отбележи,че Булгартабак ще срещне трудности при реализацията на ориенталските сортоветютюн, които са широко разпространени в България, но не се търсят на световнитепазари.

Поредната безсмислица в туризма

Красен Станчев / 16.12.2006
През седмица бе учреден „национален туристически борд”. Защо е национален, а не е над-национален – не е ясно. Каква му е мисията – също не е ясно.

За българските архитекти, белгийските им колеги и Германия

Светла Костадинова / 16.12.2006
Тази седмица се появи информация, че проектанти не регистрират договорите си в Камарата на архитектите, което означава, че са предоставили услугите си на по-ниска от определените минимални тарифи от гилдията. В пресата дори беше цитиран призив на един от представителите на камарата: "Колеги, нека престанем с лекия и евтин начин да храним семействата си, нека обърнем внимание на пълнотата на проектите си, на тяхното качество и така да защитим добрата цена". На събрание на камарата стана известен и първият случай на наказан архитект, който е загубил правото си да упражнява професията си за половин година.