"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Право на отговор

ИПИ / 16.12.2006
По повод статията “За абсурдността на някои аспекти на външната политика, и по-конкретно на визовия режим за чужденци”, публикувана в Прегледа на седмичната политика, бр. 268 от 31 март 2006 година, публикуваме получения от БТПП отговор. Оставяме на нашите читатели да преценят коя от двете позиции да изберат.

Отмяната на казармата отново се отлага

Димитър Чобанов / 16.12.2006
На свое заседание през седмицата комисията по отбрана и сигурност към Народното събрание отхвърли предложението на Обединените демократични сили за отмяна на задължителната военна служба от 1 януари 2007 г. Според председателя на комисията Ангел Найденов най-ранната възможна дата за това е през 2008 или 2009 г., което все пак е преди предвидения срок в стратегическия преглед на отбраната (2010 г.). “Ускоряването” на темпа на професионализация на армията зависело от капацитета на учебните заведения и възможностите на бюджета, както и от технологичния срок, в който да се променят плановете на генералния щаб и на министерството за подготовка на военнослужещите.

Олелията около „обръчите” и „олигархиите”

Красен Станчев / 16.12.2006
Когато през лятото на миналата година Ахмед Доган изтърси фразата за „обръчите от фирми” той очевидно имаше предвид господстващият начин на финансиране на политиката и демокрацията в България и поради предизборна самоувереност не подозираше, че един толкова срещан феномен ще му бъде приписан като лично притежание.

Планирането на територията – нищо ново

Светла Костадинова / 16.12.2006
Планиране развитието на българските градове се прави изключително и единствено от държавните и общински органи. И в това не трябва да има нищо лошо ако приемем възгледа, че обществото не може лесно да се организира и да постигне консенсус по този въпрос. Също така сме наясно, че няма вариант, при който да бъдат отчетени всички изисквания, предпочитания и най-добри варианти за развитието на един град, така че всички да са доволни. И все пак, въпреки постигнатия от обществото консенсус съществуват следните огромни пречки пред планиране на градоустройството:

Оценката на МВФ за напредъка на икономиката

Адриана Младенова / 16.12.2006
На 6 април беше разпространен вторият преглед от стенд-бай споразумението с Международния валутен фонд (МВФ). Чрез него се прави оценка на степента на изпълнение на икономическата програмата в страната, анализират се параметрите и критериите за напредък на икономиката, заложени в споразумението с Фонда. Настоящите акценти са върху проблемните области и сфери, които се нуждаят от по-решителни структурни реформи.

Насърчителната политика на правителството по отношение на инвестициите е противоречива

Велико Димитров / 16.12.2006
Понякога е по-добре да не се предприема нищо, дори и когато промяна е необходима. Това е валидно за случаите, когато не се знае точно какво и как да се направи или когато предложенията не решават по никакъв начин съществуващите проблеми, а биха предизвиквали появата на нови. В подобна ситуация е Министерството на икономиката и енергетиката.

За синдикатите и ирландския опит

Георги Ангелов / 16.12.2006
Нужно е национално споразумение между синдикати, правителство, работодатели /между другото, в Ирландия и фермерите участват, но в България едва ли някой ще ги пожелае за партньор, защото поради относителната им бедност спрямо работещите ще намалее тежестта на исканията на синдикатите за по-високи заплати на работещите/