"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

ПЕТИЦИЯ

ИПИ / 16.12.2006
През 2004 година Европейката комисия създаде работна група за обща консолидирана база за облагане с корпоративен данък. От тогава дискусиите са много оживени. Беше публикуван междинен доклад на работната група, а на 5 април 2006 година се представи Становище, което призовава към подкрепа на бъдещите усилия за хармонизиране на корпоративното облагане.

Какво да очакваме на пазара на телекомуникации – конкуренция или повече държавна намеса

Адриана Младенова / 16.12.2006
  В началото на седмицата Държавната агенция за информационни технологии и съобщения пусна за публично обсъждане проект на Закон за електронните съобщения, който ще замени съществуващия Закон за далекосъобщенията [1] . Целта на нормативния акт е да се приведе законовата уредба в сектора на телекомуникационните услуги към изискванията на ЕС.

Данъчната реформа работи (анализ на изпълнението на бюджета)

Георги Ангелов / 16.12.2006
През първите два месеца на 2006 година приходите в консолидирания държавен бюджет надминават 2.7 милиарда лева – ръст от 6.6% спрямо същия период на предходната година. Разходите на бюджета нарастват с почти същия темп – 6.5% и достигат сумата от 2.56 милиарда лева. Бюджетният излишък също е по-висок спрямо миналата година – до края на февруари той е 146.5 милиона лева, с 9% над нивото от 2005.

Ветото върху закона на търговския регистър. Какво може да се направи?

Красен Станчев / 16.12.2006
Според прес-съобщението президентът смята, че “с отпадането на предвиденото обнародване на вписванията, без то да се заменя с еквивалентно общодостъпно оповестяване на информацията.” “Обнародването” е друга дума за публикуване, предоставяне на явност, обявяване на обстоятелството на регистрацията. Такъв акт се предполага от чл. 22 на закона, но при последното му четене в парламента езиковата форма на това изискване е станала по-неясна и звучаща по технически.

БВП през 2005 г.

Димитър Чобанов / 16.12.2006
  Наскоро бяха оповестени предварителните данни за брутния вътрешен продукт през 2005 г. и ревизираните за 2004 г. Растежът на реалния БВП през 2005 г. е 5.5%, което не бе изненада както за независимите анализатори, така и за експертите от правителствените агенции. Известна разлика от очакваното равнище се наблюдава в номиналния размер на БВП, който достигна 41 948 млн. лв. или номиналният растеж е 9.6%. Темпът на растеж се забавя спрямо 2004 г. както в реално, така и в номинално изражение, което би могло да се отчете като неблагоприятно за икономиката.