"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Ние препоръчваме

ИПИ / 16.12.2006
Първо, вече цитираната книга на Бертран де Жувенал Етика на преразпределението; Второ, по повод приемането на поправките в конституцията на страната, смятаме, че за осмислянето на случилото се би била много полезна книгата Обществен избор и конституционна икономика, издадена по редакцията на Джеймс Гуортни и Ричард Уогнър през 1988 г. от Джей-Ей-Ьй Прес в Лондон.

Мълчаливо несъгласие*

Красен Станчев / 16.12.2006
Тъкмо се напънат народните избраници да поизместят администрацията и държавата от времето на Сталин и се надига непреодолима съпротивителна сила. Така е с независимостта на прокуратурата и съдебната система (включително гласуваните промени в конституцията), с “надбавките” за “прослужени години” и с административното производство. В първия случай пречи уж едно решение на конституционни съд. Във втория – профсъюзите. В третия – май само един човек. Историята, както стана известна от слухове и от печата – стенограмите от обсъждането в комисия не са “качени” в Интернет и достъпа до тях изисква специални усилия и много време, е следената.

За абсурдността на някои аспекти на външната политика, и по-конкретно на визовия режим за чужденци

Елена Маринова* / 16.12.2006
Бизнесът спазва правилата, дотолкова доколкото не ги нарушава, т.е. търси начини за заобикалянето им, което пък създава илюзия и спокойствие у управляващите, че щом няма нарушения, значи всичко и наред.

Видими ефекти от налагането на предпазни за ЕС мерки по глава правосъдие и вътрешен ред

Красен Станчев / 16.12.2006
Ако не си затвори очите пред явно алогичните и странни от гледище на конституционализма току що приети промени в конституцията, Европейската комисия би трябвало да предложи налагането на т.нар. предпазна клауза от договора за присъединяване.

Цитат на седмицата

16.12.2006
Известният философ казва в предговора си към книгата на Бертран де Жувенал Етика на преразпределението [1] следното.

Как контролиращите приватизацията подвеждат общественото мнение

Красен Станчев* / 16.12.2006
Агенцията за следприватизационен контрол излезе с изявление за пресата, в което се опита да направи обзор на изпълнението на задълженията по приватизационни договори. Частта от страницата на агенцията, където обикновено се публикуват отчети, доклади и статистика е затворена за обработване. Последните новини са там са от по-миналата година (към момента на публикуването на настоящето издание).

Няколко числа за образованието в България

Димитър Чобанов / 16.12.2006
  Националният статистически институт публикува през седмицата данни за учебните заведения, учащите се и преподавателите в страната, като се обхваща периодът от учебната 1990/91 г. до 2005/06 г. Статистическата информация за този сектор е действително важна, тъй като дава възможност за частичен анализ на ситуацията след извършването на демократичните промени.

Демографските данни – повод за размисъл

Георги Ангелов / 16.12.2006
От години слушаме прогнози, че българите едва ли не са пред изчезване, че демографските показатели постоянно се влошават. Дори се стигна до момент, в който президентът на България обяви, че демографският проблем е проблем на националната сигурност. Министерството на труда, от своя страна, реши да изготви поредната стратегия, въпреки че до момента в България едва ли има и една стратегия, написана от бюрокрацията, която да е дала положителни резултати. Ще използваме наскоро публикуваните данни на Националния статистически институт за населението и демографските показатели през 2005, за да оценим доколко наистина има демографски проблем.