"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Над 8,5 % от разходите на Парламента са за отпечатване на “Държавен вестник” (Ако ДВ е достъпен в Интернет, този разход няма да съществува)

16.12.2006
Невероятно по-евтино е – спестяват се всички разходи по отпечатването (за 2005 г. – 25 520 копия от всеки брой) или те са минимални ако все пак се правят няколко копия за историята (за Народната библиотека, националния архивен фонд)

Проверка на държавното имущество

16.12.2006
За съжаление през миналата седмица остана без нужното внимание едно важно изявление на председателя на сметната палата на България. Г-н Валери Димитров обяви, че подопечното му учреждение ще започне преглед на начините, по които де факто се управлява държавното имущество. Става дума за програмен одит на сделките с частна държавна и общинска собственост, за замените и апортите на имоти в търговски дружества и за управлението на дяловете, придобити на основата на тези апорти.

За държавата и ефективността

16.12.2006
Сега си представете държавата като едно голямо предприятие. То притежава множество активи. Значителна част от тях не са надлежно описани и не се знае в какво състояние са. Част от тези активи не са необходими за дейността на това предприятие и носят загуби. Не забравяйте, че за да се поддържат тези активи се използват парите на всички данъкоплатци. Не забравяйте, че ние плащаме данъци, за да има ефективна съдебна система, която да гарантира договорите, които сключваме, и да защитава правата ни на собственост; плащаме, за да е ниска престъпността и бихме искали да имаме свободата да работим и разчитаме на собствените си възможности, за да просперираме. Каква обаче е действителността?