Защо България отстъпи от позицията си в класацията за икономическа свобода?
16.12.2006
Несъстоятелни оправдания за публичния регистър на имотите на политиците
16.12.2006
Оправданието е "На този етап Сметната палата не разполага с обективни технически, административни и финансови възможности за изграждане на необходимата информационна система за публикуване на данните в интернет-пространството, което би довело до необходимостта от отлагане действието на предлаганите промени във времето". С други думи, оправданието е, че липсват средства.
Социална функция и успех
Велико Димитров / 16.12.2006
Земята – доход за гражданите или за държавата
Светла Костадинова / 16.12.2006
Институт за пазарна икономика подкрепя становището на Институт Бруно Леони (Торино, Италия)
16.12.2006
Стратегията за демографско развитие
16.12.2006
Туризмът – приоритет на чиновниците или на бизнеса?
Георги Ангелов / 16.12.2006
В България изглежда стана традиция всеки ръководител на ведомство да иска повече средства и да обяснява как ще се случат катаклизми ако средствата не се предоставят. Истината е, обаче, че в повечето случаи искането за пари не е резултат на реално обосновани нужди, а е просто проявление на познатия в научната литература стремеж на бюрократите да максимизират своята власт чрез получаване на повече ресурси.