"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Несъстоятелни оправдания за публичния регистър на имотите на политиците

16.12.2006
Оправданието е "На този етап Сметната палата не разполага с обективни технически, административни и финансови възможности за изграждане на необходимата информационна система за публикуване на данните в интернет-пространството, което би довело до необходимостта от отлагане действието на предлаганите промени във времето". С други думи, оправданието е, че липсват средства.

Туризмът – приоритет на чиновниците или на бизнеса?

Георги Ангелов / 16.12.2006
В България изглежда стана традиция всеки ръководител на ведомство да иска повече средства и да обяснява как ще се случат катаклизми ако средствата не се предоставят. Истината е, обаче, че в повечето случаи искането за пари не е резултат на реално обосновани нужди, а е просто проявление на познатия в научната литература стремеж на бюрократите да максимизират своята власт чрез получаване на повече ресурси.