"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Някои акценти в оценките на Световната банка за стопанските перспективи на България

Красен Станчев / 16.12.2006
За първи път има пълно съвпадение между оценките и препоръките на банката и тези на независимите наблюдатели на ставащото в българската икономика, с оценките на пазарно ориентирани и либертариански мислещи икономисти, включително предложенията на ИПИ.

Учителските заплати

Димитър Чобанов / 16.12.2006
Най-после изглежда, че управляващите са осъзнали нуждата от реформа в образованието. Институтът за пазарна икономика отдавна призовава за действия в тази твърде важна сфера, тъй като добрата образователна система оказва позитивно въздействие върху живота на хората и стопанството на страната в дългосрочен аспект. Само че, за да бъде постигнато подобряване на качеството на образованието, е необходимо време, а освен това през последните години на практика не е свършено нищо съществено в тази насока и като цяло резултатите от обучението се влошават.

Грешни изводи за имотите

Светла Костадинова / 16.12.2006
Тези абсурдни изводи не може да останат без коментар от наша страна. Затова ще направим следните кратки бележки.

За бързо увеличение на еврозоната*

Георги Ангелов, Мартин Заимов / 16.12.2006
Така наречените Маастрихтски критерии за страните, които кандидатстват за членство в еврозоната, са пример за правила, които спешно се нуждаят от промяна. Когато критериите бяха създадени в началото на 90-те години на ХХ век, Европейският съюз беше два пъти по-малък от сега, а страните-членки имаха близки нива на доходи, ценови равнища и темпове на икономически растеж. Тези критерии, и по-специално инфлационният критерий, са остарели и неподходящи за настоящата ситуация.