"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Сигурност – обществено благо или не

16.12.2006
С други думи, създаването и запазването на сигурност може да се определи като типично обществено благо, т.е. услуга, която се ползва от всички и за нея са характерни неизключваемост от и отсъствие на конкуренция в потреблението, поради което реализацията й се финансира с част от данъците на населението (бюджет на МВР и Министерство на отбраната). Наред с това за нея са характерни всички негативи на непазарния сектор – невъзможност за точно измерване на получено и заплатено, отсъствие на конкуренция, оттам на сравнимост и възможност за избор, и по презумпция ниска ефективност.

Приватизацията на България Ер

16.12.2006
Основните моменти в стратегията са : приватизацията да се осъществи чрез конкурс, държавата да запази “златна акция”, да се търси стратегически инвеститор и да се изпълни определена социална програма. Какви ще са последствията от тези изисквания? Този въпрос е важен предвид опита с приватизацията на предшественика на компанията, породил множество противоречия и съмнения за честността на процедурата и избора на купувач.