"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Разсъждения върху дефицита по търговския баланс

16.12.2006
За да може да се говори дали нарастването на потреблението (което в по-голяма част се покрива от вноса) вреди на търговския баланс и на текущата сметка, е препоръчително да се погледне структурата на вноса. Кратък анализ на структурата на вноса показва следните характеристики:

Приватизацията – икономически поглед*

16.12.2006
Приватизацията влияе благоприятно на икономическото развитие. През първите години на прехода /до средата на 90-те години на 20-ти век/ приватизация почти не се извършва или тя е изключително бавна. Предприятията са държавни, управляват се неефективно и трупат загуби, а икономиката е в криза и доходите на хората спадат. След приватизацията на основната част от предприятията и банките в края на 90-те години това се променя – компаниите и банките вече са печеливши, в тях се влагат инвестиции, икономиката започва да расте, макар и бавно.