"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

По случай Никулден

16.12.2006
Левон Хампарцумян (Л.Х.): Това означава само едно – че българският банков пазар ще има пространство за растеж в сравнение с по-развитите централноевропейски или западноевропейски икономики и банкови системи. Това ще доведе в следващите години и до много сериозна конкуренция, ще изисква сериозни усилия на банките на пазара, които биха искали да завоюват стратегически позиции, тъй като след определен брой години пазарът ще стигне точката на насищане, от която темповете на растеж по естествен начин ще се намалят.

Европейските изисквания в хранителния бранш – начин на употреба

16.12.2006
Едно от най-големите предизвикателства пред преработвателните предприятия в България в хранително-вкусовата промишленост е спазването на европейските стандарти за качество на продукцията и хигиенните норми при производството. Хармонизиране на българското законодателство с европейското и стриктното прилагане на контрола поставя редица проблеми пред предприемачите в сектора. Универсално решение за всички фирми няма, но основното за всеки бизнес в условията на конкуренция е умението да се улавят пазарните тенденции, да се търсят начини за структуриране на ефективно производство и да се оползотворяват в най-голяма степен конкурентните предимства на компаниите.

ЕЦБ повиши основната лихва

16.12.2006
Събитието е повишаването на основните лихви на Европейската централна банка (ЕЦБ) с 0.25 процентни пункта и достигането на лихвата по рефинасирането на търговските банки до 2.25%. По този начин се пречупва настоящата тенденция, като очакванията са за последващи действия от подобен характер.

Възможни нови пречки при строителството

16.12.2006
Наскоро се появи идея, която е на път да се превърне в поредната пречка за развитие на строителната индустрия. Предложението е отраслова организация в този сектор (в случая това ще бъде или Българска строителна камара или Националната строителна федерация) да има право да препоръчва или санкционира фирмите от сектора, които не искат да признаят новите изисквания. Това е предвидено да бъде записано в проекта за закон за строителството. Пак в него има идея всички строителни фирми, в това число и чуждестранните , да имат задължение да се регистрират в браншовата организация. С това, по думите на министър Гагаузов , ще се сложи ред в сегашния хаос в строителния сектор.