"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Данъците в правителствената програма за управление

16.12.2006
Данъците и данъчното бреме са много важни фактори за икономическото развитие. Колкото по-ниски са данъчните ставки, особено по преките данъци, толкова по-бързо се развива икономиката и съответно нарастват доходите и благосъстоянието на гражданите. По тази причина е интересно да разберем какво мисли да направи правителството по тази тема и какво е записало в своя проект за програма за управление.

За добрите инвестициите, търговските марки и държавата

16.12.2006
Завърши първият етап (проучвателен) от проект за подобряване на брандинговите стратегии (подобряване имиджа на търговските марки) на българските фирми. Инициативата е на Българската агенция за инвестиции и Българската информационна и инвестиционна мрежа. Крайната цел е увеличение на експорта, генериране на инвестиции, а също и привличане вниманието на рисковите фондове (1). Проектът предвижда това да се осъществи чрез създаването на брандингов фонд (приемаме, че ще е частен, а не публично-частен), който да инвестира в реклама и подобряване “лицето” на българските компании и търговските им марки.

Пенсионните фондове като свързващо звено между спестяването и инвестирането

16.12.2006
Пенсионните фондове, заедно със застрахователните и инвестиционните дружества и договорните фондове заемат важно място на финансовия пазар в България. От една страна те са средство за спестяване за осигурените лица, от друга страна пенсионните фондове са институционални инвеститори, които управляват набраните чрез осигуровки средства в полза на осигурените. Въпреки че нетните активи на пенсионните фондове отбелязват впечатлителен ръст, в абсолютна стойност те представляват незначителна част и едва ли могат да посрещнат потребностите на бъдещите пенсионери след около 15 години, когато се очаква да се пенсионират първите осигурени във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.

Алтернативен държавен бюджет с ниски данъци за 2006 година

16.12.2006
На 15 ноември 2005 година Институтът за пазарна икономика организира пресконференция на тема Алтернативен държавен бюджет с ниски данъци за 2006 година. В пресконференцията участваха Красен Станчев, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика, Георги Ангелов и Светла Костадинова, старши икономисти в Института за пазарна икономика.

Развитие на пазара на природен газ в ЕС и България – паралелен поглед

16.12.2006
Развитието на пазара на природен газ в регионален и глобален мащаб остава да бъде във фокуса на вниманието, защото според експертни оценки потреблението на тази суровина ще се увеличава в близкото бъдеще с относителни бързи темпове. Затова е нужно функционирането на ефективен, стабилен и конкурентен пазар на природен газ, интегриран в страните-членки на ЕС на международно и трансгранично ниво.