"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Развитието на лихвите по жилищни кредити – какво означава?

Светла Костадинова / 16.12.2006
Промяната в условията по жилищните кредити на няколко банки в последните две-три седмици станаха повод за коментари как това ще се отрази на пазара на недвижими имоти. Промените са главно в посока на намаляване на лихвените проценти за първите години от заема, финансиране на покупката на жилище още на етап проект, както и опростяване на процедурата по одобряване на искането за кредит. В тази връзка можем да направим следните коментари:

Културно разнообразие и опасност за свободата в ЮНЕСКО

16.12.2006
Все пак ЮНЕСКО значително се реформира под ръководството на генералния директор Мацуура и президентът Буш утвърди повторното присъединяване, което би могло да бъде жизненоважен форум за подпомагането на САЩ в битката срещу глобалната тенденция към нетолерантност и потисничество, олицетворявано от талибаните. Много американци преглътнаха останалата им антипатия към организацията и решиха да я приемат на доверие. Всъщност фондация “Херитидж” и над 50 други организации приеха, че възстановената Национална комисия на САЩ за ЮНЕСКО 1 ще бъде в по-голяма степен ангажирана в усилията на ЮНЕСКО да разпространява свободата, разбирателството, образованието за всички и толерантността.

Поредният нов комсомол (или за законопроекта за създаване на монополна съсловна организация на фармацевтите )

16.12.2006
Проектозаконът предвижда създаването на Български фармацевтичен съюз, който да изпълнява ролята на съсловна организация на магистър-фармацевтите и в която задължително трябва да членуват всички фармацевти, които упражняват професията си. Мотивите за създаване на подобна организация, според вносителите, са: