"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Ние препоръчваме

16.12.2006
Ние препоръчваме публичната лекция на Алехандро Шафуен на тема: Етика на прехода от комунизъм. Достойнството на човешката личност като основание на прехода , изнесена за първи път на семинара Морални основания на икономиката, състоял се в Краков (Полша) на 13 и 14 октомври 2003 г. Лекцията е достъпна на EASI.

Към управляващите: Не пропускайте шанса за реформа в пенсионната система

16.12.2006
Министърът на финансите Пламен Орешарски има уникалния шанс да продължи решителните реформи в пенсионната система в България, след като през 2000 г. бяха въведени 3-те стълба (1) на пенсионната система. Уникален е, защото политическата обстановка го позволява. От икономическа гледна точка, разбира се, времето за реформи беше дошло отдавна, защото разходопокривният пенсионен модел (така нареченият pay - as - you - go ) е икономически неефективен и морално необоснован ( погледнете брой 2 42 на бюлетина и посетете http://ime-bg.org/pr_bg/social_security.html ). Редица политически анализатори и икономисти, основавайки се на опита на Латинска Америка и Източна Европа по пътя на реформиране на пенсионните им системи, стигат до извода, че за решителни реформи са нужни политическа воля и “благоприятни” условия в политическата среда. И те са налице. Накратно ще опишем предпоставките за реформа от политическа гледна точка и ситуацията, пред която са изправени управляващите:

Софийската община и преработването на отпадъците

16.12.2006
Вече доста време столичната община изпитва проблеми с изхвърлянето на отпадъците. Изтичането на срока, в който може да се ползва сметището Суходол, извади на дневен ред въпроса с изграждане на завод за изгаряне или преработване на отпадъците. В общината вече има получени няколко предложения от български и международни компании за изграждане на такъв завод.

Реформите в сегашно продължително наклонение

16.12.2006
На 4 октомври във форума на в-к Дневник един анонимен участник е казал много неща, които преди това са закани от института и за изведени като приоритети на стопанската политика на страната през тази и следваща година (виж: http://www.ime.bg ).

Добри новини от банковия пазар

16.12.2006
След като миналата седмица отбелязахме положителното развитие на пазара на мобилни услуги, което се изразява в понижение на цената на минута разговор по мобилен телефон, в тази статия ще посочим друга такава благоприятна за потребителите новина, свързана с банковите услуги. В конкретния случай имаме предвид понижението на лихвите по ипотечните кредити, което предприеха някои банки през последните дни, с цел привличане на повече клиенти.

Седем аргумента против създаването на катастрофичен пул

16.12.2006
Желанието за създаване на катастрофичен пул не е нещо ново. След поройните дъждове през последните месеци идеята придобива актуалност и според немалка част от обществото е не само приемлива, но и необходима. Резултатът от това не закъснява и бързо се появяват желаещи, готови да “помогнат”, т.е да отговорят на общественото търсене.