"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Ние препоръчваме

16.12.2006
Имаме удоволствието да Ви поканим на втората годишна среща на Европейска Ресурсна Банка, която ще се проведе във Вилнюс, Литва (Resource Bank Europe - www.rbeurope.org) на 14 - 15 октомври 2005 г.

Бедствия и възстановяване

16.12.2006
Противоположно на политическото отношение към бедствията, икономическото мислене предлага тълкуване на тези събития, което е доста по-разумно. То може да помогне за ориентация в предизвикателствата, проблемите и решенията, излезли на дневен ред през 2005 г. и в България, и в други страни.

Задължителни застраховки за работниците - как не се прави регулация

16.12.2006
Тази седмица стана ясно, че ще се въведе задължителна застраховка „трудова злополука” за работниците, заети в рискови производства. Според гласуваните на второ четене промени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд тази застраховка ще бъде за сметка на работодателя. Председателят на социалната комисия в парламента предлага също така работодателят да получава част от премията от застрахователя, след като плати обезщетението, за което е правил отчисления. С други думи, фирмите с рискови производства да бъдат компенсирани за наложените с тези промени разходи.