"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Цитат на броя

16.12.2006
На 29 август, в понеделник се навършиха 373 години от рождението на Джон Лок (1632-1704). В икономиката той е известен, че един от първите професионални анализатори на стопанската политика. Неговата критика на контрола върху цените и регулирането на лихвените проценти. Всъщност идеите му са актуални и до днес. Вижте например неговият опус от 1691 “Някои съображения относно намаляването на лихвените проценти и покачването на стойността на парите” (http://oll.libertyfund.org/Texts/Locke0154/Works/PDFs/0128-04_Pt02_Money1.pdf ) .

Ние препоръчваме

16.12.2006
Няколко членове на новия парламент и на новото правителство знаят добре руски език, а някои изобщо не знаят друг чужд език, освен руски. Руснаците пишат на кирилица, а и речникът е близък.