"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

ЕС и сиренето

16.12.2006
Европейският съюз срещнал на едно крайпътно три врани. Всяка от тях държала в клюна си по бучка сирене.

Цитат на броя

16.12.2006
“Законовите правила оказват влияние върху много хора по много различни начини. В едно общество толкова голямо и сложно като нашето, можем да бъдем сигурни, че прокарването или спирането на действието на някакъв закон ще направи положението на някои хора по-лошо, включително такива хора, които не са направили нищо, за което те биха заслужавали да им се влоши положението, и че ще направи положението на някои други хора по-добро, включително такива, които с нищо не са заслужили да им се подобрява положението. Как тогава някой може да реши какъв трябва да бъде законът?”

Кадифена арогантност или за достъпът на избирателите до работата на техните избраници

16.12.2006
Покрай избори на кабинет и наводнения, никой не коментира какво всъщност прави законодателното събрание. Засега информацията по този повод изглежда по-ограничена от тази за 39-тото и 38-мото народно събрание. Елементарни принципи на представителната демокрация очевидно не се спазват. Това става грубо, но с претенция за публичност и всеобща грижа.

Ние препоръчваме

16.12.2006
Ние препоръчваме новата книга на Марк Скаусен, озаглавена “Виена и Чикаго: приятели или врагове? (Приказка за две школи в свободната пазарна икономика).” Книгата се появи през юли т.г., може да бъде намерена в “Амазон” и струва около 17 щатски долара (с меки корици). За тези, които ще я търсят – ето и точните й данни да английски: Mark Skousen , Vienna and Chicago, Friends or Foes? : A Tale of Two Schools of Free Market Economics, Washington DC, Capital Press, 2005.

Новата статистиката за строежите - повод за оптимизъм или притеснения?

Светла Костадинова / 16.12.2006
Тази седмица излезе статистика за издадените разрешителни за строеж за второто тримесечие на 2005 г. Данните показват, че към днешна дата инвеститорите очакват продължаваща активност на жилищния пазар и тенденция на запазване на търсенето и дори растеж. Това ще рече, че след година и половина има по-голямо от днешното предлагане на новопостроени сгради. Затова анализатори и брокери твърдят, че скоро се очаква пазарът да “даде първите си жертви”, т.е. хората, привлечени от високата възвръщаемост да не успеят да я постигнат.