"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Международна конференция по когнитивна икономика в Нов български университет

16.12.2006
На 5 август 2005 г. от 9:00 часа в АУЛАТА на НБУ се открива Международна конференция по когнитивна икономика, която се организира от Нов български университет, Централно- и Източноевропейски център по когнитивна наука с подкрепата на Европейската комисия.

Намаляване на данъците - единствен начин да компенсираме евентуалното отлагане на членството в ЕС

16.12.2006
Европейската перспектива и евентуалното отлагане на присъединяването на България е един от малкото обединяващи мотиви за реформи в страната от дълго време. И това не е изненадващо – изглежда политическата воля за реални промени не достига в много случаи и често сме свидетели на непазарни методи и политика на намеса на държавата.

За първата законодателна дейност на парламента

16.12.2006
Още преди да започне обсъждането на премиер или правителство парламентът прие промени в закона за чужденците. Една от промените е свързана с европейската интеграция и необходимостта определени рестрикции върху чуждите граждани да не се отнасят за гражданите на ЕС. Според друга промяна чужденците, с изключение на гражданите на страните-членки на ЕС, ще попълват в адресна карта при влизане в България целта на посещението си и адреса, на който ще пребивават.

Излишък, резерв и дългове

16.12.2006
Министерството на финансите обяви данните за изпълнението на държавния бюджет до края на юни 2005 година, както и данни за наличния фискален резерв към края на полугодието. Същевременно, в края на юли бяха изплатени последните брейди облигации, т.е. беше изплатен държавен дълг. Данните, както и през последните месеци, са много положителни и показват възможности за предприемане на различни реформи, които да увеличат благосъстоянието на българските граждани.

Радио и телевизия - субсидии за всички

16.12.2006
Наскоро беше представен един проект за Закон за радиото и телевизията от Българската медийна коалиция. Тук накратко ще бъде направен опит за анализ на някои икономически аспекти на този проект с цел той да бъде подобрен. Това би трябвало да съвпада и с намеренията на авторите на проекта, тъй като едно предварително обсъждане винаги е полезно и допринася за изглаждане на някои моменти от него.

Какво може да направи едно правителство, избрано от този парламент?

16.12.2006
Избирането на правителство и запазването на 40-тото народно събрание е прагматичен и символен акт. Прагматичен, защото основните партии нямат средства за избори и защото избирателите най-вероятно ще запазят настроенията си от юни. По-важен е символичният смисъл на опита: става дума за послание от рода на: “България е нормална демокрация. Онова, което е заявено като въжделение на обществото и водачите му, остава непроменено. Който и да управлява, пазарните реформи и присъединяването към ЕС са приоритет.”