"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Образованието - време е за реформи

16.12.2006
Едно събитие, случило се през седмицата, дава основание да се отдели внимание на образованието и на проблемите пред тази твърде важна сфера от живота на гражданите. Поводът за тази статия е предложението на регионалния инспекторат по образованието в София в училищата да се приемат ученици, които са получили двойки на единия от двата изпита по математика или литература.

Първо мисли, после прави закони

16.12.2006
През седмицата новоизбраният парламент създаде работна група, която да промени правилника за работа на народното събрание. Онова, което се разбра за основните идеи на тази група, първо, не е много и, второ, само частично се отнася към недостатъците на дейността на предишни законодателни събрания.

Нарастването на банковите такси и комисиони – стратегия или единствен подход

16.12.2006
Месечният агрегиран отчет за приходите и разходите и баланс на банковата система за месец май 2005, публикуван от БНБ показва следните характеристики: активите на банковата система към края на месец май отбелязват ръст от 10.7% спрямо началото на годината, брутните кредити на нефинансови институции и други клиенти се увеличават с 17.9% спрямо началото на годината до 16.3 млрд. лева.

Трябва ли да се правят неефективни разходи

16.12.2006
През седмицата Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) поиска 106 милиона лева от правителството. Според компанията сумата е необходима за възстановяване на железопътната инфраструктура в страната след пороите в периода 3-13 юли. За възстановяване на движението по релсовия път са нужни около 10 млн. лв. За окончателното възстановяване на техническото състояние на железопътната инфраструктура трябват близо 88 млн. За трайното възстановяване на енергозахранващите съоръжения, осигурителни инсталации и телекомуникации необходимите средства са около 8 млн. лв.