"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Ние препоръчваме

16.12.2006
Институтът препоръчва следните лекции на тема предварителен анализ на политиките и законодателството, изнесени пред държавни служители преди две седмици на семинар на Института за публична администрация и европейска интеграция.

Проблемите на здравната система са в самия модел

16.12.2006
През седмицата в пресата се появи информация, че дефицитът на бюджета на болниците ще бъде най-малко 70 млн. лева. Досега на клиниките са платени около 225 млн. лева. Пак от данни от пресата разбираме, че касата е открила случаи за неправомерно отчетени около 400 хил. лева. За съжаление няма публичност и периодична отчетност за тези данни, така че трябва да се осланяме на откъслечни информации. След като се разходват публични средства, би следвало да има много по-висока прозрачност и отчетност пред данъкоплатците. Когато се говори за електронно правителство едно от първите неща, които трябва да се направят е публичност на държавните разходи.

Избирателните системи

16.12.2006
В края на миналата седмица бяха проведени изборите за народно събрание, резултатите от които вече са добре известни. Те бяха повод за недоволство от страна на някои политически партии и коалиции, тъй като се получи несъответствие между броя на гласовете за тях в големите градове и мандатите, които им бяха отредени според сегашната избирателна система Д’Ондт. Все пак никоя партия не отрече, че общият брой на мандатите и в парламента съответства на общия брой гласове от изборите.

Държавните финанси през първите пет месеца на годината

16.12.2006
Един от най-обобщените показатели за състоянието и насоката на държавнатаполитика е държавният бюджет. В него се отразяват приоритетите на правителствотопо отношение на данъчната политика и разходите. Изпълнението на бюджета, от своястрана, показва възможностите за бъдещи промени в политиката.