"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Каква ще бъде стопанската политика след изборите*

16.12.2006
След като резултатите от изборите вече са ясни пред бъдещото правителство стои въпросът за това каква ще бъде стопанската му политика по време на управлението и дали тя ще допринесе за по-голяма стабилност и съответно за по-високи доходи на българските граждани.

Семинар по оценка на въздействието

16.12.2006
Както сме ви информирали на няколко пъти досега в резултат на съвместните усилия на Института за пазарна икономика, Центъра за европейски програми към Американския университет в България и Института за публична администрация и европейска интеграция бе създадена Интернет страница за “оценка въздействието на политиките и регулирането (ОВПР)”. Страницата е достъпна на адрес - http://www.ria-studies.net. Инициативата се реализира с финансовото съдействие на Британското посолство в София.

Трудовата миграция - нищо тревожно, погледнато и от двете страни

16.12.2006
Тази седмица беше представен годишният доклад за 2005 г. на Международната организация по миграция (докладът е достъпен тук). В него е направен анализ на ползите и разходите от миграционните процеси по света. Основният извод е, че “Живеем в нарастващо глобализиращ свят, който не може вече да зависи единствено от местните пазари на труд. […] . Ако се управлява правилно, миграцията може да носи повече ползи, отколкото разходи”.

Какво можем да научим от Полша*

16.12.2006
Въпрос: - Какво можем да се поучим от Полша и от присъединяването й към ЕС, от това как бизнесът в тази страна е лобирал за своите интереси при присъединяването си към ЕС?

Ново на EASI

16.12.2006
В рубриката "Икономически размисли" на Дуайт Р. Лий ви представяме поредните подбрани есета от професор Дуайт Лий, публикувани като поредица в списание "Идеи за свободата", издавано от Фондацията за икономическо образование.

Краят и пороците на златния век на разходно-покривната система*

16.12.2006
Мнозина политици смятат, че проблемът за дефицита в пенсионните системи може да се реши просто като се променят параметрите на разходно-покривната система. Те са убедени, че е необходимо само да се увеличат вноските за социално осигуряване, да се намали коефициента на замяна или да се увеличи пенсионната възраст и, хоп, всичко ще бъде наред, системата ще се стабилизира.

БВП през първото тримесечие на 2005 г.

16.12.2006
В началото на седмицата Националният статистически институт оповести предварителни данни за брутния вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2005 г. Продължава тенденцията за относително висок реален икономически растеж, но остава въпросът доколко устойчив е той и може ли да бъде ускорен.