"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Програмата на БСП е едновременно опасна и неизпълнима

16.12.2006
Още при първото представяне на програмата на БСП ни направи впечатление, че има твърде много обещания (трудно да се изброят и опишат), а никъде не се казва, колко средства са необходими за изпълнението на тези обещания. След като няколко пъти попитахме какви се необходимите средства и от къде ще се вземат тези пари и не ни беше отговорено, решихме сами да изчислим необходимите разходи за изпълнение на обещанията на БСП. Изчисленията показаха, че за четири години са необходими 14 млрд. лева повече, отколкото ще са приходите в държавния бюджет.

Предизборни забавления

16.12.2006
Напоследък едно събитие доминира над всички останали в политическия живот на страната – предстоящите избори за народно събрание. Това е естествено предвид важността на тези избори за модела икономическа политика през следващите четири години и дали членството на България в Европейския съюз ще се състои именно в мандата на бъдещото правителство.

Защо хората гласуват за комунистите? (1)

16.12.2006
Наскоро участвах в конференция в Прага, по време на която се състоя първото ми посещение в пост-комунистическа страна с изключение на една кратка визита в Берлин през 1991 г., когато може би бях твърде млад за да оценя напълно какво виждам около себе си.

По-добро регулиране или дерегулиране?

16.12.2006
Премахването на административните пречки пред бизнеса и облекчаване на работата му е залегнало в програмите на всички политически партии. Как това ще се осъществи е различен въпрос. Има два принципни подхода. Единият е да се създадат специални протекции според вижданията на дадено правителство, които да “стимулират” развитието на дребния бизнес. Такова намерение има БСП, както беше потвърдено от г-н Станишев. Според специален “Управленчески проект” заради икономическия шок, в който вероятно ще изпаднат малките и средните предприятия при отварянето на пазара, социалистите предлагат специална държавна протекция. Могат да се изброят много аргументи против подобни мерки като например намаляване на мотивацията на подкрепяните предприятия за подобряване на дейността си, изкривяване на стимулите за водене на бизнес, трансфер от едни субекти в икономиката към подкрепяните, възможност за корупция и т.н.

Как да се намали данъчното бреме?

16.12.2006
В последните дни представители на Българската социалистическа партия повтарят упорито тезата, че в България не може да се намали данъчното бреме до нивата на водещите икономически страни. Вероятно този песимизъм от страна на БСП се дължи на популистката предизборна програма на партията, в която са обещани толкова много разходи, че за да се изпълни е необходимо огромно увеличение на данъчната тежест.