"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Кой представлява брокерите на недвижимите имоти

Светла Костадинова / 16.12.2006
Съвсем нормално е всяка индустрия да има представителна организация, която да изразява нейните позиции, да я представлява при необходимост и да спомага за улесняване на работата и. В България, брокерите на недвижими имоти също имат своя организация – Национално сдружение „Недвижими имоти”. То е създадено през 1992 г. и както е посочено на Интернет страницата му: „Целта на Сдружението е да защитава интересите на посредниците в сделките с недвижими имоти, да унифицира критериите за работа и да обезпечи нормативното регламентиране на посредника в областта на недвижимите имоти”.

Разходите за водене на бизнес у нас

16.12.2006
Първоначално искахме да мерим пречките пред свободното водене на бизнеса, но те не са нито големи, нито малки сами по себе си. Едва когато видим какво деловите хора харчат, за да ги преодоляват, можем да имаме съждение по въпроса. Затова всъщност трябваше да търсим размера на така наречените разходи по сделката. Стопанските деятели се опитват да намалят тeзи разходи, да ги избегнат изобщо или да ги превърнат в натура, за да може бизнесът да съществува, да създава добавена стойност и да носи доход.

Не е ясно за какво става дума, но е вредно както и да го гледаш*

16.12.2006
1. Не е имало война, не е имало скоро и хиперинфлация, данъците намалят и донякъде се опростяват процедурите по плащането им, приватизацията е почти свършила – няма извънредни обстоятелства износа на капитали и неизпълнението на задължения, които да оправдаят някакво извънредно законодателство. Единственото което наближава са избори и някой може да си мисли, че в резултат ще дойдат на власт хора, които са изнасяли капитали, не са плащали данъци и са свързани с организираната престъпност. Изобщо не било чудно, ако някаква част от търсените “изнесени капитали” вече “са се върнали”.

Плоският данък във ... Франция

16.12.2006
Започналата в България предизборна кампания, която започва да концентрира вниманието на обществото, както и отхвърлената от френските граждани европейска конституция вероятно са причината да пропуснем едно забележително събитие, което се проведе във френската столица. В Париж, в залата на историческата “ Maison de la Chimie ”, близо до френския парламент, се състоя конференция за плоския данък.

Парите на другите

16.12.2006
По време на предизборната кампания прави впечатление, че така наречените “леви” икономисти често повтарят, че ако в гражданите и фирмите остават повече пари, то те просто биха ги изхарчили без “социална ангажираност”. Затова било важно държавата да събира повече средства, за да “въздаде справедливост”. Част от мерките, които предлага БСП в тази връзка са увеличаване прогресивността на личните данъци и повишаване на горния праг за социалните осигуровки до 12 минимални заплати, което би означавало 1 800 лева.