"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Представяне

16.12.2006
През миналата седмица ИПИ откри нова рубрика на страницата си в Интернет, “Европейски съюз”. В нея ще намерите материали по повод “евроконституцията”, данъчното съревнование в рамките на Съюза, оценка на въздействието на директиви и регламенти, преглед на дебата за закупуването на земеделска земя от чужденци, еврото и много повече. На страницата на английски ще намерите:

Приватизация на военните имоти - стъпка към оптимизиране на армията

Светла Костадинова / 16.12.2006
Преди известно време Сметната палата оповести доклада1 си извършените одити в няколко министерства, области и общини по актуване и изграждане на регистри на държавната и общинската собственост. Резултатите могат да се обобщят с две думи – 1) л ипсва общ пълен регистър на държавната собственост, което подпомага непрозрачното управление на имотите и 2) държавата не е добър стопанин; тя няма стимули, средства и знания за това. Повод за подобен коментар е информацията, предоставена от изпълнителна агенция “Държавна собственост на Министерство на отбраната” за план за продажба на имоти на министерството. Документът има наименование Национална програма за конверсия.

Ветото върху акцизите

16.12.2006
Президентът Първанов наложи вето върху Закона за допълнение и изменение на Закона за акцизите. Какви са последствията от това?

Обикновена демокрация в рамките на една историческа седмица

16.12.2006
Малко неочаквано за мен, през седмицата се разбра, че дори България може да проведе референдум за европейската “конституция”. Изненадата идва от обстоятелството, че от първото публично представяне 27 септември 2003 г. от Гражданския конвент1 до сега становището, че текстът е по-скоро проблем отколкото решение и че трудно подлежи на одобрение чрез допитване до народа, не бе споделяно публично почти от никого.

Докладът на вътрешния финансов контрол

16.12.2006
Безспорно положителен е фактът, че докладът на Агенцията за вътрешен финансов контрол е достъпен чрез Интернет (http://www.advfk.minfin.bg/files/docs3_2004.pdf), който вчера бе приет за сведение от Министерския съвет. Интересно би било сравнението на доклада за 2004 г. с този за по-миналата година, но за това са необходими специални усилия и повече време.

Какво се крие зад левите и десните предизборни програми?

16.12.2006
Очевидно е, че стопанската част на програмата на БСП изпъква като нещо много различно от вижданията на другите партии. БСП е избрала подход, подобен на девиза “Сполука за България” от 1990 г. Разликата от тогава, а и от 2001 г. обаче е, че избирателите са се научили да смятат. Затова езикът на всички партии е по-наукообразен, цитират се проценти и прочее.