"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Ние препоръчваме

16.12.2006
В разгара на предизборната възхита от присъединяването на България към Европейския съюз и сред заклинанията кой е по европеец от кандидат представителите на народа, ние препоръчване един свеж поглед към едно от, на пръв поглед, многообещаващите начинания на Съюз – Лисабонската стратегия.

Платежният баланс през първите три месеца на 2005 г.

16.12.2006
През седмицата Българската народна банка оповестени официално предварителни данни за платежния баланс през първото тримесечие на 2005 г. Данните не са изненадващи като тенденцията за дефицит по текущата сметка и излишък по финансовата, съчетани с нарастване на валутните резерви, продължава.

Защо не трябва да има приоритетни сектори

16.12.2006
Една от основните теми в предизборния дебат е дали да има приоритетни сектори, които да са обект на преференциално третиране от страна на държавата. През седмицата имаше редица изказвания, че животът на хората значително ще се подобри, ако държавата създаде специални условия примерно за млякото и хляба, под формата на диференциран ДДС. Какви са рисковете зад едно такова обещание:

Щастието на народа*

16.12.2006
За да бъде народът щастлив, индивидите, от които е съставен, трябва да са предвидливи, благоразумни и да се доверяват едни на други, а това е възможно, когато живеят в сигурност.