"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Други

16.12.2006
Произшествия по пътя към Европа

Оценка на ефекта от ЕС директиви

16.12.2006
Оценка на въздействието на някои директиви на ЕС върху българската икономика (част втора) Оценка на въздействието на някои директиви на ЕС върху българската икономика (част първа )

ЕС и данъци

16.12.2006
“Западният” възглед за намаляването на данъците на “Изток”

Доходи и ЕС

16.12.2006
Политиката по заетостта на ЕС: политически некоректно обяснение