"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

“Законът”

16.12.2006
Като част от поредицата “Либертариум", на 10 май 2005 г., издателската къща МАК ще представи великата книга на Фредерик Бастиа “Законът”. Инициативата е на Калин Манолов, преводът от френския оригинал е на Калина Любомирова, а редакцията е на Ивелина Тодорова. Ние горещо я препоръчваме и в знак на уважение към нашите читатели публикуваме тук предговора към книгата.

Осигурителната тежест е най-големият проблем за работещите и бизнеса

16.12.2006
Плащането на осигурителни вноски е най-същественият проблем пред фирмите и гражданите в България. Тази хипотеза бе многократно потвърдена в различни изследвания на ИПИ и други неправителствени организации през последните години (виж например). Въпреки това не се стигна до признание за мащабите на проблема или до ангажираност за дълбочинни реформи от страна на правителството.

Нови данъчни закони

16.12.2006
Изцяло нови данъчни закони са подготвени от експертите на министерството на финансите. Става въпрос за нов закон за облагане доходите на физическите лица и закон за корпоративното подоходно облагане.

Учителски несгоди

16.12.2006
Напоследък зачестиха исканията от страна на синдикатите за повишение на заплатите в различни сектори на икономиката. Пример за това има и през тази седмица и той се отнася за учителите. Техните желания бяха свързани с увеличаване със задна дата на допълнителното възнаграждение за продължителна работа от 0.9% на 1% и с увеличаване на заплатите от 1 юли т.г. с 20%. Само че, за разлика от други подобни желания, това не беше изпълнено. Мотивите на управляващите бяха, че не е почтено да се правят подобни обещания два месеца преди изборите.

Инвестирайте и държавата ще ви защити

16.12.2006
Този петък Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Едно от предложенията е да се създаде Фонд за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа. Намерението е фондът да “гарантира клиентските активи на всеки клиент на инвестиционен посредник в размер до 40 000 лв. независимо от стойността им. Клиентски активи по смисъла на този раздел са паричните средства, ценните книжа и другите активи на клиентите на инвестиционен посредник, получени от инвестиционния посредник във връзка с извършваната от него дейност, включително лихви, дивиденти и други подобни плащания, направени във връзка с ценни книжа, и които инвестиционният посредник е длъжен да върне на клиентите в съответствие със законовите и договорните условия” (чл.776, ал.1 и ал.2). За целта, всеки инвестиционен посредник, който държи пари и ценни книжа на клиенти и за когото по тази причина могат да възникнат задължения, е длъжен да прави парични вноски към фонда е записано в проекта за изменение. Източниците за набиране на средства във фонда са встъпителни и годишни вноски, доходи от инвестиране на набраните във фонда средства, както и други източници като заеми, дарения и чуждестранна помощ. Контрол върху дейността на фонда ще упражнява Сметната палата.