"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

За природата и произхода на парите

16.12.2006
В ранните етапи на търговията, когато очите на икономическите агенти съвсем леко се отварят към знанието за ползите, които могат да бъдат извлечени от експлоатацията на съществуващите възможности за размяна, вниманието им – като запазва наивността на всички наченки на култура - се насочва само към най-очевидните от тях.

Мъчителна приватизация и либерализация в енергетиката

16.12.2006
Приватизацията в енергетиката е много подходящ пример за изключително трудно случващи се реформи. Последните примери за това са продажбите за ТЕЦ – овете “Бобов дол”, “Варна” и “Русе”. Около ТЕЦ “Бобов дол” започнаха активни полемики, инициирани от миньорските синдикати към КНСБ и “Подкрепа” и Българската минна камара, защо не се продава заедно с мините. Според секретаря на минната камара Петър Петров “по този начин ще се гарантира развитието на въгледобива и задължението на собственика на централата да използва местните въглища”.

Ускоряване на развитието с лява програма?

16.12.2006
Институтът за икономика и международни отношения представи своята програма за управление на България, наречена „ България в Обединена Европа. Управленска програма 2005-2009 ”. Програмата е изготвена по поръчение на политическия съюз “Нова левица” (в който влизат БСП, БСДП и ПД “Социалдемократи”) с цел да формулира основните управленски подходи на левицата. Според авторите й тя предлага социално-либерален модел на развитие на българската икономика. Ще разгледаме икономическата част на доклада и възможностите на предвидените в него мерки за ускоряване на икономическото развитие.

Какво ще се случи ако се отмени валутният борд?*

16.12.2006
За огромната част от икономистите няма съмнение, че валутният борд трябва да се запази до въвеждането на еврото в България /което очакваме да стане през 2009 година/. Дори не е нужно човек да е икономист, за да забележи, че откакто в България има валутен борд икономиката се развива в положителна посока /за разлика от ежегодния икономически спад преди 1998 година/. Как, обаче, би се отразила на финансовия сектор евентуална отмяна на валутния борд и девалвация на валутния курс?

Нови цени на учебниците

16.12.2006
През седмицата стана ясно, че представители на министерството на образованието са направили предложение за административно определяне на цените на учебниците за учениците. Те вече придобиват специален статут и правителството ще решава по какъв начин да се формират цените им.