"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Нова книга

16.12.2006
“Интелектуалците и социализма” на Фридрих Хайек излезе отпечат

Цитат на седмицата

16.12.2006
" ... плоския данък е добра икономическа мярка, която става всепо-популярна не само в Източна Европа, но и в другите европейски странии се надявам силно, че през следващия парламентарен мандат тя ще бъде сериознообсъждана и ще има шанс за нейното въвеждане в България."

Всекинормален човек би предпочитал да се взема от другите

16.12.2006
Сериозният коментар на тези резултати би предполагал познаване на въпросника,принципите на извадката и контекста на задаването на въпросите. Доколкотоза много от тези важни условности не са известни, коментарът е следния.

Мисията на МВФ - ще има ли някакъв резултат?

16.12.2006
През седмицата започнаха отново преговори между представители на Международниявалутен фонд (МВФ) и българските власти по отношение на фискалната дисциплина,държавната инвестиционна компания и мерките за ограничаване ръста на кредитите.Резултатите ще очакваме през следващите няколко дни, но изглежда, че преговоритеняма да доведат до положителни последствия.

Ние препоръчваме

16.12.2006
През седмицата бяха приети на първо четене поправки в Закона за отбранатаи въоръжените сили на Република България. По този повод и поради голяматазначимост на темата припомняме коментара на ИПИ отпреди няколко броя. Вижhttp://www.ime.bg/pr_bg/211-5.htm

"Булгартабак" иска обратно ценовия монопол

16.12.2006
Още не са минали и три месеца от решението за либерализиране на цигаренияпазар (това се случи на 1 януари 2005 г.) и вече от “Булгартабак холдинг”са отправили официално искане, до Министерство на финансите, цените на цигаритепак да се определят административно от правителството. Либерализиранетодава възможност на производители и вносители сами да определят цените натютюневите изделия, като само ги регистрират във финансовото министерство.Георги Костов, управляващ директор на “Булгартабак”, изрази опасения челиберализираният пазар може да създаде хаос и нелоялна конкуренция. Спореддумите му “след като приватизацията не се осъществи, интересите на холдинга,трябва да бъдат защитени”.

Трябва ли да се увеличават здравните вноски?

16.12.2006
На кръгла маса за здравната реформа председателят на комисията по здравеопазванетона парламента Атанас Щерев заяви, че която и политическа сила да спечелиизборите тя ще трябва да увеличи здравните вноски. Вноските според неготрябва да станат 8% от брутната заплата /до момента те са 6%/, като увеличениетона вноската трябва да стане едновременно с намаление на други данъци. Другопредложение на доцент Щерев е пушачите да плащат по-високи вноски от непушачите– конкретно той смята, че вноските на пушачите трябва да са с 10% по-високиот тези за непушачите.