"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Държавният бюджет през януари 2005

16.12.2006
С известно закъснение спрямо сроковете Министерството на финансите публикува информация за изпълнението на бюджета през месец януари 2005 година. Данните са изключително интересни, въпреки че се публикуват с един месец забавяне. Би могло да се помисли за по-ранно публикуване на информацията, която е достъпна по-рано – например за изпълнението на републиканския бюджет /в Словакия вече е публикувана информация за изпълнението на републиканския бюджет за месец февруари 2005 година/.