"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Покана

16.12.2006
На 15 февруари т.г., от 18 ч. в зала 4053 в УНСС Обществото Фридрих Хайек(www.hayek-bg.org) ще проведе семинарна тема Съзидателната роля на предприемача за икономическото развитие:теорията на Йозеф Шумпетер. Основният доклад ще бъде изнесен отдоцент д-р Петя Танова.

Рубрика:Анализ на ползи и разходи от политиката

16.12.2006
В тази рубрика институтът ще публикува както свои, така и външни анализина въздействията на политиката и законодателство. Материалите ще натрупватсъдържанието на отделния бюлетин на ИПИ Анализ на ползи и разходи, койтоизлиза от ноември 2004 г. (виж: http://www.ime-bg.org/bg/ria2005.htm).Този бюлетин, заедно с необходимата навигация, пояснения, връзки, курсове,методология и проекти за нормативна уредба в края на този месец ще залегнатв основата на една нова страница в Интернет – Оценка на въздействието наполитиката и регламентите, която ще има два варианта – на български и наанглийски (www.ria-studies.net).

Докъдестигна България

16.12.2006
През седмицата във връзка с посещението на Марк Майлс от фондацията “Херитидж”в България и обсъждането на класацията по икономическа свобода (ясни правилаи ограничена държавна намеса), си зададох въпроса – докъде достигна Българияслед петнадесет години търсене “на пазарната икономика”. Вероятно порадиочакваното подписване през тази година на договора за присъединяване къмЕС много хора си мислят, че вече всички проблеми са решени, а дори и дане са, че Общността ще “се погрижи за тяхното решаване”.

Относноплоския данък и неговото влияние върху икономиката

16.12.2006
Наскоро двама служители на Агенцията за икономически анализи и прогнози/АИАП/ публикуваха статия, озаглавена “Анализ на АИАП на предложениетоза “плосък данък от 10%” при различни допускания за разходна политика направителството” (статията е достъпна на интернет сайта на агенцията- http://www.aeaf.minfin.bg/bg/news.php?newsid=000000066). Целта, която са си поставили авторите на статията, е да направятопит да оценят ефекта върху икономиката от въвеждането на плосък данък от10%.

Цитат на седмицата

16.12.2006
Колкото повече закони и ограничения има, толкова по-бедни ставатхората.

Предстоящипромени в закона за отбраната

16.12.2006
През седмицата депутатът Цонко Киров от НДСВ внесе законопроект в Народнотосъбрание за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръженитесили на Република България. В него се съдържат няколко предложения по отношениена наборната военна служба и възможностите за промени във връзка с увеличаващиясе брой младежи, които подлежат на военна повинност, но не могат да влязатв казармата поради различни причини.

Лисабонскастратегия и софийски мечти

16.12.2006
Както е известно, множество организации и медии в България са получилифинансиране по различни програми на Европейския съюз за пропагандиране нанеговото изящество. Ако преди година-две по програми на бяха финансиранипроекти от рода на “Децата на Долно Чукарци – в Европейския съюз”, сеганещата са много по-напреднали.