"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Цитат на седмицата

16.12.2006
Има само един начин да се убие капитализмът – с данъци, данъци и ощеданъци.

Стабилните пари: критична стъпка по пътя към стопанска свобода и просперитет

16.12.2006
Факт е, че страните със стабилни пари (ниски темпове на инфлация), следваттенденцията да растат по-бързо от страни с високи темпове на инфлация. Напримерпрез последния половин век растежът в Съединените щати е по-нисък, когатоинфлацията е по-висока. Средният икономически растеж е 3.9%, когато инфлациятае по-ниска от 3%, и е само 2.7%, когато инфлацията надвишава 6%. Подобенмодел се очертава в Европейския съюз през последното десетилетие.

ЛитовскиятИнститут за Свободен Пазар:

16.12.2006
Литовският институт за свободен пазар* извърши анализ на предложената Директива(COM(2004) 2 final/3) и анализ на ефектите от нея, представени от Европейскатакомисия и оцени позицията на Литва и другите страни членки. Литовския институтза свободен пазар е на мнение, че въвеждането на предложената Директивав сегашния си вариант, ще ускори икономическото развитие и благоденствиетона хората в ЕС.

Мотиви срещу проектозакона за гилдиите на проектантите*

16.12.2006
Още в самото начало на американската автомобилна индустрия, една групафирми правят опит да монополизират надпреварата в техния сектор. През 1903г. 11 производители на коли учредяват Асоциацията на лицензираните авто-производителипод предлог, че ще предпазват обществото от “ненадеждни нови предприятия”.Авто-производителите нямат право да присъстват на пазара, ако не станатчленове на Асоциацията и не плащат като членски внос процент от продажбитеси. Асоциацията от своя страна има право да решава на кой да бъде предоставентакъв лиценз и на кой не. Един от първите отхвърлени кандидати е Хенри Форд.Неговата Ford Motor Company, създадена на 16 юни 1903 г., изглежда е точнотова, което Асоциацията нарича “ненадеждно ново предприятие”. Въпреки отказаХенри Форд остава в бизнеса и започва да преследва целта си да “превърнеавтомобила от лукс в необходимост”.... През първите 15 месеца в бизнесаФорд успява да продаде 1 700 автомобила, а след 10 години неговата компанияпроизвежда 300 000 возила годишно, което е половината от производствотона коли в САЩ, като до 1911 г. неговото производство е”нелегално” споредгилдията**.

Завредата от субсидиите в земеделието

16.12.2006
През седмицата министърът на земеделието Мехмед Дикме обяви, че фонд “Земеделие”през 2005 година има 257.5 милиона лева за подпомагане на земеделски производители.Те ще се използват за отпускане на кредити на фермери, за субсидии и покриванена лихвите по дългосрочни заеми /до 40 години/. Тук трябва да посочим, чев тези 257.7 милиона лева не се включват парите от фонд “Тютюн”, които сеотпускат на тютюпроизводителите, които са около 120 милиона лева.

Особеностина парламентарното напрежение

16.12.2006
Внесеното искане за вот на недоверие на кабинета има някои особености.Те засега не са коментирани. Но ако се вникне в съдържанието им, ще станеповече или по-малко ясно, че вотът:

Поканаза среща с г-н Майлс в София - 08 февруари 2005 г.

16.12.2006
Имаме удоволствието да ви поканим на среща-дискусия с Марк Майлс,редактор на Индекса на икономическа свобода, издаван от HeritageFoundation и The Wall Street Journal. Тя ще се проведе на 8 февруари 2005г. в 18.30 часа в зала “Интелектуална собственост” на Университета за националнои световно стопанство.

Данъчни ставки срещу данъчни приходи

16.12.2006
Министерството на финансите на Съединените щати наскоро публикува някоинови данни, които ще зарадват защитниците на ниските данъци, и ще причиняткиселини на останалите, защитаващи високите данъчни ставки.

Професионалните камари и възраждането на спахийството в България*

16.12.2006
Вече излизат наяве първите резултати от съществуването на наложените отпарламента професионални камари (в случая визирам Архитектурната камара),на които държавата е възложила спахийската функция да рекетират колегитеси с най-различни задължителни вноски, като например годишна членска вноска,такса за легализация на документи, встъпителна вноска, наем за личен печати допълнително процент от всеки сключен договор, като цената на договорае определена от самата камара, на някоя вечерна сбирка на чаша високо-градусовопитие.

"Булгартабак"да се продаде през борсата*

16.12.2006
“Бритиш американ тобако” (БАТ) се отказаха от сделката за “Булгартабак”поради политическите условия в страната. В тази новина няма нищо неочакванопри положение, че инвеститорите бяха “шашардисани” от политическите игри,в които бяха въвлечени. Това е поредната провалена процедура за приватизацияна компанията. Въпреки многото полемики конкретните параметри на сделкатане станаха ясни, тъй като не беше осигурена необходимата прозрачност заобществото. Провалено бе и заседание на парламента, което трябваше да внесеповече яснота.

Банковитекредити през 2004 г.

16.12.2006
През седмицата на страницата на Българската народна банка бяха публикуваниданни за развитието на кредитите през 2004 г. В тях се потвърждава тенденциятапрез цялата година да продължи нарастването на банковите кредити с темпот около 50%.