"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

За прозрачността и конкуренцията в държавното управление

16.12.2006
В края на 2004 година правителството одобри концесионирането на автомагистрала“Тракия” на консорциум, в който участват две португалски фирми. Изборътна този консорциум, включващ точно тези фирми, които да владеят магистралатаза следващите 35 години, не беше обоснован по никакъв икономически начин.Не беше проведен търг, не беше проведен конкурс, не бяха поканени дори другикандидати. Всъщност никой дори не знаеше, че правителството има намерениеда отдаде магистралата на концесия. Не беше разкрита информация защо точнос този консорциум са се водили преговори, по какви критерии е избран, проученили са евентуални възможности за привличане на конкурентни фирми, за да имасъстезателна процедура.

Банковилихвени проценти и стратегии

16.12.2006
Конкуренцията на всеки свободен банков пазар е основният фактор, койтовъзпрепятства реализирането на големи спекулативни печалби от банките. Дорида има известен период, в който разликата между лихвените проценти по кредититеи депозитите (спред) е относително голяма, то сравнително бързо това сепроменя и се достига ниво, при което цената на кредита отразява реално разходитеза привличането на ресурс от банките. Ако дефинираме накратко какво е лихвенспред, то това е цената на посредничеството на банките в икономиката. Разбирасе, освен печалбата за банките в него се включват и допълнителните разходикато обработка, административни и разходи по проучване, които могат да формиратзначителна част от спреда. Инфлацията също се калкулира в него.

Държавнитефинанси през 2004 година

16.12.2006
На 28 януари 2005 година Министерството на финансите публикува даннитеза изпълнението на консолидирания държавен бюджет за декември и за цялата2004 година. Като положителен може да се отчете фактът, че информациятане беше публикувана с обичайното забавяне.

Какво всъщност става около "Булгартабак"

16.12.2006
Въпреки многото полемика около продажбата на предприятия от “Булгартабак”основните моменти около сделката продължават да бъдат неясни. В петък депутатитеот НДСВ бойкотираха заседанието на парламента, за да предотвратят дебатитеоколо приватизацията на “Булгартабак”, с което допълнително увеличиха въпросителнитеоколо сделката.На първо място няма яснота около условията, които правителството договаряс “Бритиш Американ Тобако (БАТ)”. При това положение всички изказвания “заи против” не могат да бъдат убедителни, защото не са известни параметритена сделката.

Приватизацията на Общинска банка

16.12.2006
Столична община започна да става основна тема на медиите през последнитеседмици. Причината за това са няколко събития, които привлякоха вниманиетона обществото поради своята значимост не само за София, но и за цялата страна.Част от проблемите бяха свързани със сметта, но те бяха отложени за по-късенпериод, макар че определеният срок изглежда недостатъчен и вероятно отновоще има недоволство от страна на някои граждани. Друга такава тема се отнасядо бездомните кучета и за нея се говори периодично, но все още не е намеренодългосрочно решение. Последният скандал беше относно започването на процедуратапо приватизацията на Общинска банка, от която се предполагаше, че столичнаобщина държи контролен пакет от акции.

Магистрала "Тракия" и законодателството за концесиите

16.12.2006
Определянето на концесионер за магистрала “Тракия” очевидно изисква,ако не друго, то поне промяна на законовите основания, по които правителствоторешава подобни концесии. Ако процедурите не се променят, за всички концесиив бъдеще ще съществува риск това и други правителства да постъпват по същияначин.