"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Цитат на седмицата

16.12.2006
Правителството е създадено, за да защитава хората от престъпниците, а Конституциятае написана, за да защитава хората от правителството. Ейн Ранд

Фиктивната социалност на Булгартабак

16.12.2006
През седмицата повече от 200 тютюнопроизводители от Гоцеделчевския крайпротестираха срещу забавеното изкупуване на тютюна и блокираха пътя ГоцеДелчев-София за около пет часа. Живи вериги бяха организирани и в Благоевградско(над хиляда души). Междувременно депутати са разговаряли с министър Дикмеза изкупуването на тютюна и за обезщетяването на производителите, чийтотютюн е пострадал през зимата от лоши атмосферни условия.

Възможности за развитие при недвижимостите

16.12.2006
Пазарът на офис площи по принцип е особен вид инвестицияв сравнение с останалите недвижими имоти. Освен навлизането на чуждестранниинвеститори, които са сред основните ползватели на новопостроените офиси,българският бизнес се ориентира към представителни офиси и закупуванетона земя за дейността си. Офис недвижимостите винаги са по-чувствителни спрямосъстоянието на икономиката и затова очакваме в близко бъдеще да продължитърсенето на свободни парцели за застрояване за основната дейност на фирмите.При запазване на сегашния темп на растеж на икономиката, няколко фактора(нарастване на заетостта, увеличение на търсенето на стоки и услуги, експанзияна съществуващите бизнеси) ще определят увеличение на търсенето. Нарастванетона корпоративните печалби в някои отрасли ще доведе до увеличение на харченетоза земя и имоти от тях. При нарастване на търсенето на офис площи може да се очаква нарастване нанаемите и разходите на фирмите за поддръжка.

Какъв трябва да бъде паричният режим в България до влизането в Еврозоната?

16.12.2006
Този въпрос стана актуален през седмицата и поводът за това беше едноинтервю на лидера на Българската социалистическа партия (БСП) Сергей Станишев.В него той заявява, че валутният борд ще бъде запазен поне до приеманетона България в Европейския съюз, но не става ясно какво ще се случи следтова. Позицията на БСП относно въпросите в икономиката става все по-важнапредвид факта, че тя засега води в социологическите проучвания и е вероятнода участва в управлението на държавата след предстоящите избори за народносъбрание.

Макроикономически фактори и недвижимите имоти

Светла Костадинова / 16.12.2006
Освен индивидуалните очаквания на хората и бизнеса за развитието нацените на недвижимите имоти има и други фактори, които оказват влияние върхутях. В следващите броеве на Прегледа ще разгледаме накратко някои от най-важните.

Докладът за президента

16.12.2006
Наскоро беше публикуван икономически доклад, подготвен по поръчка напрезидента Георги Първанов от екип представители на неправителствени организации,УНСС и БАН. Темата на доклада е “България 2010: Икономическите предизвикателства”* и целта му е да “идентифицира и анализира основните макроикономическипредизвикателства, свързани с икономическото развитие през следващите няколкогодини и с присъединяването на България към Европейския съюз”. Ще обърнемвнимание на няколко важни момента в доклада.

Малък казус с прилагането на закона за ограничаване на административните бариери

16.12.2006
ПредисторияПрез декември м.г., според промените в чл. 113 от закона за местните данъции такси (ДВ, брой 106) влязоха нови правила за формиране на таксите за “издаванена разрешения и за упражняване на дейности.., определени от общинския съвет”.