"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Цитат на седмицата

16.12.2006
Добрите икономисти отдавна знаят, че корпоративният данък пораждаповече проблеми, отколкото решава. Много страни, които желаят високикономически растеж, рязко намалиха ставките на своя данък печалба.Ирландия го свали от 43% на само 12.5%, по този начин привлече инвестицииоткъде ли не и се превърна не само в една от страните с най-бърз икономическирастеж, но и в една от най-богатите икономики в Европа.

Развития в строителството

16.12.2006
Строителството в България преживява бум в последните години. Това е свързанокакто с развитието на пазара на недвижими имоти в страната и повишения интерес,така и с позитивните икономически очаквания на бизнеса и инвеститорите заследващите години. Ето и някои особености на строителния бранш в момента.

Българските емигранти или митът за това, че "ние сме ги хранили, а те отиват даработят другаде"

16.12.2006
През миналата седмица ИПИ завърши в основни черти доклад на тема Миграцията:стимули и възможни стопански въздействия. В основата на доклада са изследвания,проведени в периода март-ноември 2004, финансирани от Институт Отворенообщество – София. (Пълно представяне на доклада може да бъде намерено тук)

Милиардите от приватизацията: аритметика и заблуди

16.12.2006
От януари миналата година прокуратурата твърди, че от приватизацията били“отмъкнати” около 20 милиарда лева, защото такава била стойността на подлежащитена приватизация активи, а осъществените сделки били по цена, която е десетпъти по ниска.

Ние препоръчваме

16.12.2006
През миналата седмица ИПИ завърши в основни черти доклад на тема Миграцията:стимули и възможни стопански въздействия. В основата на доклада са изследвания,проведени в периода март-ноември 2004, финансирани от Институт Отворенообщество – София.

За правителството, МВФ и изборите

16.12.2006
Мисията на МВФ, която трябва да подготви първия преглед на споразумениетос българското правителство, приключи без да бъде постигнато съгласие. Основнитеразличия са в разходната политика до края на тази и през следващата година,както и увеличаването на минималната работна заплата. От изказванията наМилен Велчев можем да направим извода, че правителството се очаква да направидопълнителни разходи (извън договорените с МВФ) и до 31 декември тази годинада похарчи още около 300 млн. лева.

Отново за минимална цена на застраховката "Гражданска отговорност"

16.12.2006
През седмицата стана ясно, че Комисията по финансов надзор счита за недопустимопремията по застраховката “Гражданска отговорност” за автомобили с двигателпод 1800 куб. см. да е в размер под 95 лв., за двигател с обем 1800 – 2500куб. см. – под 135 лв. и за двигател с обем над 2500 куб. см. – под 290лв. В противен случай продажбата ще се отчита като нарушение и ще последватсанкции съгласно закона за застраховането. Така на практика КФН определиминимална цена за тази застраховка.

2004- десет важни положителни развития

16.12.2006
През 2004 година освен негативни неща се случиха и някои положителни развития.Те са важни за увеличаване на благосъстоянието не само в краткосрочен план,но и в дългосрочен план.