"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Ние препоръчваме

16.12.2006
Месечен бюлетин за ниски данъци “Плосъкданък”, брой четвърти, ноември 2004 г.:www.ime-bg.org/flat

Цитат на седмицата

16.12.2006
Високата безработица сред тинейджърите и по-специално сред чернитетинейджъри е едновременно скандален и сериозен източник на социалнонеспокойствие. Тази висока степен на безработица е в голяма степен резултатна наличието на минимална заплата. Минималната заплата е един от най-силните,ако не и най-силният, закон насочен срещу черните американци.

Размисли за новите робства

16.12.2006
На някого би се видяло ненужно и пресилено връщането към книгата на Хайек“Пътят към робството”, писана преди повече 60 години[1] . Първо, биха казали, “тя е писана по друг повод,в други исторически и политически условия”. Второ, биха казали “какво етази книга на Хайек, в сравнение с онова, което се изписа за плановата икономикаи тоталитарната власт, за нейната неефективност и неморалност; това го знаем,живели сме го и вече сме си го изяснили”. С други думи от позициите на времето,книгата на Хайек може да се разглежда като отдавна надмината, и чиито новиза времето си неща са органично вградени в редица последващи социални теории.

Нека банките го направят

16.12.2006
Вече стана дума за липсата на адекватна информация за цените на недвижимитеимоти в страната (виж брой 201).Всички участници на пазара са съгласни, че такъв измерител е от особенаважност. Тъй като отзвуците на тази идея от страна на агенциите за недвижимиимоти, които са основния доставчик на данни, не са оптимистични (или понене можем да очакваме скорошно реализиране с тяхна помощ), то може би трябвада се мисли за алтернативна система, която да съдържа възможно най-многоподобна информация.

20 аргумента против минималната работна заплата

16.12.2006
През седмицата стана ясно, че министърът на труда и социалната политикаще настоява при преговорите с Международния валутен фонд (МВФ) за повишаванена минималната работна заплата през 2005 г. от 120 на 150 лв. За тази целексперти от министерството подготвиха 20 аргумента в подкрепа на това искане. Тук ще представим алтернативна позиция срещу минималната работна заплатакато приблизително спазваме последователността на посочените от МТСП аргументи.

Покана за пресконференция на ИПИ

16.12.2006
На 14.12.2004 г. от 12.00 ч. в пресклуба на БТА Институт за пазарнаикономика ще даде пресконференция на тема “Алтернативен бюджет -2005 година”.

Как да решим проблема с данъците и социалното осигуряване

16.12.2006
Когато беше преизбран, президентът Буш каза, че ще се погрижи за два големиместни проблема: за данъчната система и социалното осигуряване. И дватасе нуждаят от нашето внимание, а те почти не бяха дискутирани по време напрезидентската кампания.

Чуждестранните инвеститори са по-производителни

16.12.2006
През седмицата бе публикувано изследване на НСИ, изготвено по поръчкана Министерството на икономиката, в рамките на “Стратегията за насърчаванена инвестициите в България” (връзка,стр. 15). В разработката са включени 39 160 предприятия с местни капитали(над 50% участие на български инвеститори) и 5 187 предприятия с чуждестранникапитали (чуждестранно участие над 50%). Според НСИ извадката е представителназа предприятията в страната. По-важните изводи са следните:

Коя пенсионна система предпочитате?

16.12.2006
Да си представим един млад човек, който е в началото на своя професионаленживот. Да допуснем, че той получава заплата, равна на средната заплата застраната. Когато след 40 години този млад човек се пенсионира той ще получаваопределена пенсия. В тази статия ще сравним каква пенсия би могъл да очакватой от сегашната пенсионна система и каква пенсия би могъл да получи акопенсионната система беше капитализирана.